Gräva i allmän platsmark

För att få gräva i allmän platsmark behöver du dels ett markavtal med kommunen, dels ett grävningstillstånd. Du behöver också vara insatt i kommunens grävningsbestämmelser.

1. Teckna markavtal

För att få tillstånd att gräva i gatumark krävs att du och ditt företag har tecknat ett markavtal med kommunen. Ring 035-13 70 00 eller e-posta till direkt@halmstad.se.

Efter att markavtalet är klart ska du ansöka om grävningstillstånd för varje specifikt grävningstillfälle.

2. Innan du ansöker om grävningstillstånd

Innan du kan få tillstånd måste du ha läst och satt dig in i kommunens grävningsbestämmelser. I dessa finns regler för grävningsarbeten som ska utföras i gatumark. Kravet gäller såväl för dig som är ansvarig för arbetet som för dina medarbetare och eventuella underleverantörer.

Det är ditt ansvar att informera alla parter. Arbetet får inte sättas igång innan de är införstådda med grävningsbestämmelserna.

Grävningsbestämmelserna tar bland annat upp:

  • Tillstånd du behöver: trafikanordningsplan, markupplåtelse med mera.
  • Inför starten: inmätning, mätpunkter, informationsskyldighet, hotade arter, fornlämningar med mera.
  • Vid genomförandet: ledningar, ytskikt, schaktning med mera.
  • Återställning: grönytor, schakt, obundna lager, brunnar med mera.
  • Avslutning: slutbesiktning, garantibesiktning, påföljder med mera.

Grävningsbestämmelserna finns att ladda ner i e-tjänsten Rosywebb Länk till annan webbplats..

3. Ansök om grävningstillstånd

Skicka din ansökan två veckor innan planerad grävning, via e-tjänsten Rosywebb Länk till annan webbplats..

Ansök om grävningstillstånd

4. När ansökan kommit in

Kommunen går igenom din ansökan. I vissa fall kan det behövas inspektion på plats innan du kan få grävtillstånd. I annat fall får du ett mejl om godkännande via Rosywebb Länk till annan webbplats..