• Halmstads webbplatser

Trafik­anordnings­plan (TA-plan)

Om du ska utföra arbete som påverkar trafiken på väg, cykelbana eller trottoar ska du lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

Vi byter system för ansökan om grävningstillstånd
Från den 4 september 2023 använder vi systemet Panorama. Du hittar länken nedan. Systemet är nytt. Om något krånglar, skicka mejl till arbetepavag@halmstad.se så hjälper vi dig.

1. Ansök i tid

Senast tio arbetsdagar innan arbetet sätter igång ska du ha skickat in ett förslag till trafikanordningsplan. En sådan innehåller fakta om ett vägarbete och hur detta ska märkas ut.

Trafikanordningsplanen ska vara granskad och godkänd av Halmstads kommun innan arbetet påbörjas.

Ansök om godkännande av trafikanordningsplan

Så mycket kostar hanteringen

Du betalar en avgift för kommunens hantering av din ansökan. Du kommer att få en faktura.

Avgifter

Åtgärd

Kostnad

Ansökan och granskning av trafikanordningsplan.

1 500 kronor

Ansökan och granskning av generell trafikanordningsplan.
Giltighetstid: i regel 1 år.

10 000 kronor

2. Du kan behöva grävtillstånd och markupplåtelse

Ofta behöver du även ansöka om grävtillstånd eller markupplåtelse om du ska utföra arbete på kommunens mark.

3. Informera dem som berörs av arbetet

Som byggherre är du ansvarig för att informera dem som berörs av arbetet, i samråd med kommunen. Det kan till exempel vara boende, trafikanter, fastighetsägare, företagare, kollektivtrafiken eller räddningstjänsten.

4. Se till att trafikmiljön är säker

I kommunens handbok ”Arbete på väg” finns vägledning för att skapa en säker trafikmiljö, både för den egna personalen och för passerande trafikanter. Kontakta kommunen så skickar vi den till dig.