Trafik­anordnings­plan (TA-plan)

Om du ska utföra arbete som påverkar trafiken på väg, cykelbana eller trottoar ska du lämna in en trafikanordningsplan till kommunen.

Ansök i tid

Senast två veckor innan arbetet sätter igång ska du ha skickat in en trafikanordningsplan. Denna ska också vara granskad av Halmstads kommun innan arbetet påbörjas.

Ansök om trafikanordningsplan

Informera dem som berörs av arbetet

Som byggherre är du ansvarig för att informera dem som berörs av arbetet, i samråd med kommunen. Det kan till exempel vara boende, trafikanter, fastighetsägare, företagare, kollektivtrafiken eller räddningstjänsten.

Handbok för säker trafikmiljö

I kommunens handbok ”Arbete på väg” finns vägledning för att skapa en säker trafikmiljö, både för den egna personalen och för passerande trafikanter. Kontakta kommunen så skickar vi den till dig.

Du kan behöva grävtillstånd och markupplåtelse

Ofta behöver du även ansöka om grävtillstånd eller markupplåtelse om du ska utföra arbete på kommunens mark.