• Halmstads webbplatser

Folköl

Om du vill sälja folköl permanent eller tillfälligt ska du anmäla det till kommunen. Det gäller såväl vid försäljning i butik som om du tillverkar öl och säljer i anslutning till ditt bryggeri. Du ska även göra en anmälan om folköl är den enda starkare alkoholdryck som du serverar i din restaurang. 

När behöver du anmäla försäljning av folköl?

Folköl är en öl med alkoholhalt över 2,25 upp till och med 3,5 volymprocent. Om alkoholhalten är högre än 3,5 volymprocent får ölet inte säljas i butik.

Du behöver göra en anmälan:

  • när du börjar med försäljning av folköl i butik eller restaurang
  • när du upphör med försäljning av folköl.

Du måste alltid erbjuda mat för att få sälja folköl

Den som säljer öl måste också sälja mat, oavsett om försäljningen sker i butik eller på restaurang. Lokalen där försäljningen sker ska vara registrerad för livsmedelsverksamhet.

Regler för servering av folköl på restaurang

Om du ska servera folköl i din restaurang eller ditt café måste du även sälja livsmedel och registrera livsmedels­verksamhet.

Ska du enbart servera folköl och inga andra alkoholdrycker med högre alkoholhalter ska du göra en anmälan.

Om du redan har ett serveringstillstånd för din verksamhet eller ska ansöka om serveringstillstånd behöver du inte anmäla att du säljer folköl i samma verksamhet.

Regler för försäljning i butik

Om du ska sälja folköl i din butik måste du även sälja livsmedel och registrera din butik som livsmedels­verksamhet.

För att butiken ska god­kännas som livsmedels­verksamhet måste dina kunder kunna köpa en komplett måltid. Det betyder allt från mejeri­produkter till chark­varor, torrvaror, bröd, grön­saker, frukt och frysta eller konserverade livsmedel.

Det ska dessutom finnas ett sortiment av lättdrycker till försäljning i butiken, till exempel lättöl, läsk och vatten. Att bara sälja exempelvis glass, godis, chips, kaffe, kakor och liknande räcker alltså inte.

Undantag
Om du tillverkar folköl och exempelvis säljer dina egna produkter på ditt bryggeri, finns det inget krav på att erbjuda mat. Däremot måste du anmäla försäljningen.

Anmäl när verksamheten upphör

Du ska alltid anmäla till kommunen när du slutar med din försäljning. Detta är särskilt viktigt om en ny ägare ska ta över. Den nya verksamheten kan inte starta om du inte har gjort en anmälan.

Om du inte avanmäler får du en faktura för kommunens tillsynsavgift.

När du har tillstånd och något förändas

Du ska anmäla förändringar i verksamheten, ändrade kontakt- och adressuppgifter, nya ägare med mera och om verksamheten upphör.

Anmäl förändringar

Regler du behöver följa

De lagar och regler du ska följa finns i alkohollagen, där du kan se vilka krav som ställs på försäljning, marknadsföring med mera. Se kapitel 5 paragraf 5 och kapitel 8 paragraf 8. 

Anmäl i tid

Du får inte börja din försäljning innan du gjort en anmälan till kommunen och fått en bekräftelse på denna. Skicka anmälan i god tid innan försäljningen ska starta.

Bifoga företagets egenkontrollprogram. Detta är ett viktigt underlag för kommunen vid tillsyn, samtidigt som det underlättar för dig att se till att verksamheten följer lagar och regler.

Anmäl folkölsförsäljning

Tänk också på att anmäla om din försäljning eller servering upphör, så att du slipper betala tillsynsavgift för nästkommande år.

När anmälan har kommit in

Du får besked via e-post eller post om att kommunen har tagit emot din anmälan och registrerat din försäljning. Du blir kontaktad om något behöver kompletteras.

Kommunen tar ut en avgift för att hantera din anmälan.

När försäljningen har startat

Krav på egenkontrollprogram

Som ägare ansvarar du för att reglerna följs i din butik. Det är även ditt ansvar att personalen känner till dem. För att se till att reglerna följs ska du skapa ett egenkontrollprogram med rutiner för att kontrollera, dokumentera och följa upp.

Egenkontrollprogammet ska vara avpassat för din verksamhet. Ju större denna är, desto mer omfattande egenkontrollprogram.

Om reglerna inte följs

Kommunen besöker återkommande butiker och serveringsställen som säljer och serverar folköl för att kontrollera att lagen följs.

Om kommunen upptäcker att din försäljning eller servering inte följer lagen riskerar du att få en sanktion, exempelvis varning eller försäljningsförbud. Olovlig försäljning kan dessutom leda till böter eller fängelse upp till sex månader.

Avgifter för tillsyn

Kommunen tar ut en avgift för den tillsyn som görs för att kontrollera att din försäljning följer lagar och regler.