• Halmstads webbplatser

Evenemangs­ytor

Här kan du se förslag på lämpliga kommunala platser, lokaler och anläggningar för olika sorters arrangemang.

Alevallen

Här finns en stor gräsplan och en grusplan som är lämplig för parkering. Ytan är lämplig för inhängning och entréavgift.

 • Staket finns runt anläggningen.
 • Parkering finns i anslutning till anläggningen.
 • Toalett och vatten finns i omklädningsrummen i omklädningsbyggnaden.
 • El finns, 16 Amp.

Storlek

Gräsplan: 33 200 m²
Grusplan: 5 460 m²
Parkering: cirka 4 390 m²

Kontakt

Amfiteatern Linehed

Tillgänglighetsanpassad amfiteater med cirka 750 sittplatser, lämplig för entré.

 • Elskåp finns.

Storlek

Scen: 50 m²
Arena: 5000 m²

Kontakt

Så bokar du amfiteatern:

 1. Kontakta kommunen för att se om amfiteatern är ledig ditt önskade datum.
 2. Sök tillstånd för att använda offentlig plats hos polisen Länk till annan webbplats.. Ange i ansökan om du önskar elanslutning. När din ansökan blir godkänd hos polisen får även kommunen kännedom om detta.
 3. Kommunen debiterar dig en avgift. För el tillkommer 400 kronor per dag.
 4. Hämta ut nyckel till elskåp i Rådhusets reception, Stora torg i Halmstad.
 5. Personal från kommunen besiktigar platsen tillsammans både före och efter evenamanget tillsammans med dig som arrangör.

Andersbergsparken

Parken ligger innanför Andersbergsringen. Ytan består av parkmark med till största del öppen gräsyta, men innehåller även busk- och trädbevuxna parkytor samt asfalterad tennisplan.

 • Ytan kan inhägnas.
 • Parkering finns längs gatorna i området.

Storlek

25 300 m²

Kontakt

Bastionen

Bastionen ligger på vallen vid Norre katts park och Norre port. Här finns en scen. Platsen är tydligt avgränsad av murar, har en grusyta och är lämplig för entré.

 • Offentlig toalett finns i nära anslutning.

Storlek

Nivå 1: 1200 m²
Nivå 2: 1100 m²
Arenayta: 3900 m²

Kontakt

Brovallen i Getinge

Brovallen ligger vid Ågatan.

 • Parkering finns i anslutning till idrottshallen.

Storlek

7 200 m²

Kontakt

Esperedsvallen i Oskarström

Esperedsvallen ligger vid Furulundsbadet.

 • Toalett, el och vatten finns i omklädningsrum och klubbhus.
 • Parkering finns i anslutning till anläggningen.

Kontakt

Filtparken

Parken ligger vid Stadsbiblioteket och Gamletullsbron i Halmstad. Ytan består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta.

 • Parken får inte inhägnas.
 • Det finns ett närliggande parkeringsgarage, P-hus Gamletull.

Kontakt

Gunillaparken

Gunillaparken ligger vid Bissmarksgatan och Fogdegatan i Halmstad. Den är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytorna består av parkyta med klippt gräs.

Storlek

1000 m² och 780 m²

Kontakt

Gågator i Halmstads centrum

Det finns mindre platser att använda på Köpmansgatan, Storgatan och Hamngatan. Vissa av ytorna upplåts endast under vintersäsong.

 • Det finns offentliga toaletter i centrum.
 • Elskåp finns vid Hamngatan, nyckel kvitteras ut hos kommunen.

Kontakt

Halmstad Arena

En multiarena med många möjligheter både inomhus och utomhus.

Halmstad Arena skatepark

Halmstad Arena skatepark är konstruerad för att vara både rolig och utmanande och står sig väl i i klass med den internationellt berömda Stapelbäddsparken i Malmö. Anläggningen går att inhägna och entrébelägga.

Storlek

5 800 m²

Mer information

Kontakt

Halmstads Teater

Här finns Stora salongen med 900 sittplatser, Figarosalen med 263 sittplatser och Festsalen som har plats för upp till 250 personer.

Kapsylparken

Parken ligger vid Nissan mellan Stadsbiblioteket och Slottsbron i Halmstad. Ytan består av något sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta, och sittgradänger finns inom området.

 • Parken får inte inhägnas.
 • Det finns ett närliggande parkeringsgarage och offentliga toaletter vid Österskans.

Storlek

2750 m²

Kontakt

Kulturhuset Najaden

På Kulturhuset Najaden finns bland annat scener, salar och studior.

Lilla torg

Lilla torg i Halmstad är uppdelat i tre evenemangsytor. Den södra delen av torget upplåts till uteserveringar under sommarsäsongen och upplåts därför endast oktober–mars för övriga aktiviteter.

 • Torget får inte inhägnas.
 • Parkeringsmöjligheter finns på närliggande parkeringsplats.
 • Ett fåtal offentliga toaletter finns i anslutning till platsen.
 • Det finns möjlighet att koppla in vatten.

Storlek

Södra delen :680 m²
Övriga ytor: 1 000 m² och 15x4 m²

Kontakt

Linnéparken

Parken ligger vid Linnégatan och Gamletullsgatan. Ytan består av parkmark med till största del öppen gräsyta.

Storlek

3 500 m²

Kontakt

Linehedsparken

Linehedsparken ligger mellan Linehedsvägen, Carl Kuylenstjernas väg och Slättvägen. Parken är uppdelad i två evenemangsytor. Utöver dessa finns även en tillgänglighetsanpassad amfiteater med cirka 750 sittplatser i området. Dessa ytor kan upplåtas tillsammans eller var för sig.

 • Ytorna får inhägnas.
 • Parkeringsplatser finns utmed vägarna.
 • Elskåp finns i Amfiteatern, för annan anslutning kontakta HEM Länk till annan webbplats..
 • Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns öster om amfiteatern.

Storlek

Norra delen: 20 000 m²
Södra delen: 4 500 m²

Kontakt

Norre katts park

Norre katts park är Halmstads mest centrala finpark. Parken är uppdelad i tre evenemangsytor där den nedre delen till störst del består av öppen gräsyta men även har en del planteringsytor.

 • Ytorna får inte inhägnas.
 • Parkeringshus finns i närheten.
 • Offentliga toaletter finns i centrum.
 • För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..
 • Inkopplingsmöjligheter finns för dricksvatten vid gång- och cykelbana väster om området.
 • Marken ska behandlas med varsamhet och gräsytan är känslig vid mycket nederbörd.
 • Samråd med verksamheten i Rotundan för att undvika krock med exempelvis ljud.

Storlek

Norra delen: 5 000 m²
Södra delen:

Kontakt

Norre torg

Norre torg ligger vid Storgatan och Norre port. Den består av hårdgjord torgyta, möblerad med fontän och fasta soffor.

Storlek

Yta: 600 m²

Kontakt

Picassoparken

Ytan längs med vattnet består av svagt sluttande parkmark med mestadels öppen gräsyta. Det finns även en grusyta.

 • Ytorna får inte inhägnas och gång- och cykelstråket ska hållas öppet.
 • Parkering finns utmed vägarna i området.
 • Offentliga toaletter finns vid österskans och Hamngatan.
 • Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten.

Storlek

Gräsytor: 2 600 m² och 200 m²
Grusyta: 90 m²

Kontakt

Radioplan

Parken ligger vid Stenvikelsgatan och Bissmarksgatan. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta.

 • Det finns ett närliggande parkeringsgarage.
 • Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten på andra sidan gång- och cykelbanan.
 • För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Storlek

2 800 m²

Kontakt

Simstadion Brottet

Simstadion Brottet är inhägnad med staket och är lämplig att entrébelägga. Arrangören står för eventuell scen.

 • Parkering finns i anslutning till anläggningen.
 • Toaletter, el och vattenanslutning finns på anläggningen.

Storlek

Scen med publikyta: 4 700 m²
Övrig yta: 6 500 m²
Arenayta: 28 600 m²

Kontakt

Skedalaheds idrottspark

Skedalaheds Idrottspark är ett idrotts- och rekreationsområde på det före detta militära övningsområdet i Skedalahed. Fotbollsanläggningen består av en A-plan med naturgräs, två 11-mannaplaner med naturgräs för träning samt två konstgräsplaner, en för 11-manna och en för 7-manna.

 • Anläggningen är delvis inhägnad med staket.
 • Parkering finns i anslutning till anläggningen.
 • Toalett finns i omklädningsrum och huvudbyggnad.
 • El finns i huvudbyggnaden.
 • Vatten finns i huvudbyggnaden och omklädningsrum.

Storlek

46 300 m²

Kontakt

Stationsparken

Parken ligger vid Bredgatan och Stationsgatan i Halmstad. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta.

Storlek

8 300 m²

Kontakt

Slottsparken

Parken ligger mellan Slottsjordsvägen och Södra vägen, söder om dammen. Ytan är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta.

 • Det finns en närliggande avgiftsbelagd parkeringsplats.
 • Det finns en offentlig toalett vid parkeringsplatsen "Slottsparken".
 • För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..
 • Det finns möjlighet att koppla in dricksvatten på andra sidan den västra gång- och cykelbanan.

Storlek

3 280 m² och 920 m².

Kontakt

Slottsplanen

Slottsplanen ligger framför Halmstads slott. Ytan är uppdelad i två evenemangsytor som kan upplåtas tillsammans eller var för sig. Ytan är hårdgjord och får inte inhägnas.

Storlek

Ytan framför slottet: 2 380 m²
Ytan mellan slottet och Nissan: 320 m²

Kontakt

Stora torg

Ytan är hårdgjord och får inte inhägnas. Torget är uppdelat i tre ytor som innehåller ett antal torgplatser vardera.

 • Det finns offentliga toaletter på torget och i centrum.
 • Elskåp finns.
 • Inkopplingsmöjlighet för dricksvatten finns.

Storlek

Västra delen söder om torgkiosken: 300 m², 3 torgplatser.
Norra delen: 840 m²
Södra och östra delen: 33 torgplatser på 4 x 4 meter.

Kontakt

Strömvallens isbana i Oskarström

Isbanan Strömvallen är en konstfrusen isbana mellan december och februari ungefär. Den är belägen intill Vrenningebacken i Oskarström, ca 17 km nordöst om Halmstads centralort. Ytan är grusbelagd under sommartid, och är inte lämplig för nedslagning av pålar på grund av kylsystem i grusbädden.

 • Det finns ett tinns ett tiotal parkeringsplatser vid anläggningen och utmed gator i området.
 • Allmän toalett finns i anslutning till isbanan.
 • El och vatten finns i teknikbyggnad.

Storlek

6 700 m²

Kontakt

Söndrums IP

Anläggningen ligger bakom Söndrumsskolan och är delvis inhägnad med staket.

 • Parkering finns i anslutning till anläggningen.
 • Toalett finns i omklädningsrum och huvudbyggnad.
 • El finns i huvudbyggnad och i Hallägrahallen.
 • Vatten finns i omklädningsrum och huvudbyggnad.

Storlek

72 100 m²

Kontakt

Teatergröningen

Teatergröningen ligger vid Halmstads teater. Ytan består av parkmark med till störst del öppen gräsyta.

Storlek

1 200 m²

Kontakt

Tullkammarkajen

Tullkammarkajen ligger längs Nissan i Halmstad centrum. Ytan är hårdgjord.

 • Det finns en närliggande parkering vid marknadsplatsen.
 • Det finns möjligheter att koppla in dricksvatten.
 • För el, kontakta HEM Länk till annan webbplats..

Storlek

Övre Tullkammarkajen, mellan Stuvaregatan och Jungmansgatan: 8 780 m²
Nedre Tullkammarkajen, mellan Jungmansgatan och Stålverksgatan: 9 660 m²

Kontakt

Tylösand strand

Det finns ytor att använda på och i direkt anslutning till Tylösand strand, en av Halmstads mest välbesökta stränder.

 • Parkeringsytor finns på gångavstånd.
 • Offentliga toaletter finns på flertal platser.
 • För el, vatten och fiberanslutning, kontakta kommunen.

Kontakt

Vallås centrum

Platsen består av hårdgjord torgyta.

 • Ytan får ej inhägnas.
 • Avgiftsfri parkering finns i närheten.

Storlek

525 m²

Kontakt

Örjans Vall

Örjans vall är lämplig för stora publika evenemang. Platsen är inhägnad och
lämplig för entréavgift.

 • Det finns några parkeringsplatser utanför och möjlighet till parkering inne på området.
 • Det finns toalett, el och vatten.

Storlek

79 500 m²

Mer information

Kontakt