Servicekontoret

Servicekontorets uppdrag är att erbjuda och utföra tjänster till kommunala förvaltningar och bolag.

Ansvarsområden

Servicekontoret utför tjänster för kommunens förvaltningar och bolag. Huvudområden är städning, fastighetsskötsel, vaktmästeri, måltider, IT-tjänster, internpost, HR-service och uthyrning av fordon.

Ansvarig nämnd

Servicenämnden.

Antalet anställda

Cirka 700 anställda.

Förvaltningschef

Carl Westman,
carl.westman@halmstad.se

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

 • Administrativ service
  Administrativ service är servicekontorets stabsfunktion och tjänar som stöd för verksamheterna inom servicekontoret.

 • IT-service
  IT-service ansvarar för drift och support av telefoni, datorer och nätverk inom Halmstads kommun.

 • Kommuntransport
  Kommuntransport förser alla verksamheter inom kommunen med fordon.

 • Måltidsservice
  Arbetar med maten som serveras i förskolor, skolor och inom hemvården.

 • FM-service
  FM-service sköter kommunens lokaler. De ser till att posten kommer fram, att fastigheterna är uppvärmda och fixar saker som går sönder i lokalerna.

 • Varudistribution
  Sköter leveranser i kommunen till bland annat äldreboenden, daghem och skolkök. Levererar exempelvis livsmedel, skolmaterial, kontorsmaterial och sjukvårdsmaterial.

 • Kommunens kundcenter, Halmstad direkt
  Halmstad direkt är kommunens kundcenter och tar emot frågor från invånare, besökare och företagare.

 • HR-service