Servicekontoret

Servicekontorets uppdrag är att erbjuda och utföra tjänster till kommunala förvaltningar och bolag.

Ansvarsområden

Servicekontoret utför tjänster för kommunens förvaltningar och bolag. Huvudområden är städning, fastighetsskötsel, vaktmästeri, måltider, IT-tjänster, internpost, HR-service och uthyrning av fordon.

Ansvarig nämnd

Servicenämnden.

Antalet anställda

Cirka 750 anställda.

Förvaltningschef

Carl Westman

Enheter och avdelningar inom förvaltningen

 • Administrativ service
  Administrativ service är servicekontorets stabsfunktion och tjänar som stöd för verksamheterna inom servicekontoret.

 • IT-service
  IT-service ansvarar för drift och support av telefoni, datorer och nätverk inom Halmstads kommun.

 • Kommuntransport
  Kommuntransport ansvarar för uthyrning av fordon till kommunens verksamheter. De ansvarar också för kommunens samlade varudistribution. Service och reparationer av bilar sker på entreprenad.

 • Måltidsservice
  Måltidsservice ansvarar för samtliga måltider som serveras i förskola, skola och gymnasium, catering, äldreomsorg och matdistribution.

 • FM-service
  FM-service ansvarar för att kommunens lokaler är ändamålsenliga. Det innebär städning, vaktmästeri, inre och yttre fastighetsskötsel i lokaler som krävs för kommunens verksamheter som skolor, bibliotek och idrottshallar. De svarar också för specialstäd, hantverksarbete, interpost och uppsättning av AV-utrustning.

 • Varudistribution
  Sköter leveranser i kommunen till bland annat äldreboenden, daghem och skolkök. Levererar exempelvis livsmedel, skolmaterial, kontorsmaterial och sjukvårdsmaterial.

 • Administration
  Sköter förvaltningens ekonomi och fakturering.

 • Kommunens kundcenter, Halmstad direkt
  Halmstad direkt är kommunens och Halmstad Stadsnät AB:s kundcenter och tar emot frågor från invånare, besökare och företagare. De svarar också för konsument-, budget- och skuldrådgivning.

 • HR-service
  HR-service ansvarar för kommunens hantering av lön, förmåner, pensioner och försäkring. De svarar också för kommunens HR-system.

 • Utöver detta ansvarar servicenämnden för kommunens valkansli på uppdrag från valnämnden.