• Halmstads webbplatser

Våra stödresurser

Ett urval av kommunens pedagogiska stödresurser. För dig som arbetar i förskola och grundskola.

grönska, träbyggnad i bakgrund, pedagog med solglasögon, i förgrunden elev på gunga

Halmstads kulturskola

Barn och ungdomar i åldern 2–21 år i Halmstads kommun, oavsett var i kommunen de bor, är välkomna att söka till kulturskolan. Här kan de sjunga, dansa, spela teater, skapa med färg och form eller spela ett instrument.

Kulturskolan har undervisning på olika platser i kommunen på eftermiddags- och kvällstid.

Anpassat för barn och elever med särskilda behov

Barn och elever med en funktionsvariation kan oftast vara med i verksamheten och skolan erbjuder också några särskilda kurser.

Kulturskolan i undervisningen

Barn i förskoleklass får 40 minuter rytmik per vecka tillsammans med kulturskolans pedagoger. Rytmiken ger en bra grund för att senare söka till kulturskolan.

Kulturgarantin

Barn och elever i kommunens förskolor och grundskolor är garanterade minst en föreställning professionell scenkonst per läsår. I förskolan gäller två föreställningar och från skolstart en föreställning per år. Kulturskolan ansvarar för upplägget.

Naturskolan i Halmstad

Naturskolan i Halmstad är ingen plats utan ett arbetssätt – ”Att lära in ute”. Skolan arbetar med barn, elever, lärare och pedagoger i fristående och kommunala 1–16 års verksamheter i Halmstad. Gärna i din förskolas eller skolas närmiljö, men också på lägerskolan Gården Ön.

Naturskolan ger nytta i klassrummet

Utomhuspedagogiken ”Att lära in ute” bygger på ett aktivt lärande knutet till läroplanerna där dina elevers egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus.
Arbetssättet leder till att:

 • Eleverna blir engagerade och lättare kommer ihåg vad de lärt sig eftersom kunskapen förankras i verkligheten.
 • Fler elever kan hitta sina egna sätt att lära och nå sina kunskapsmål.
 • Klassen svetsas samman till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet.

Naturskolan arbetar med alla ämnesområden och verksamheten bygger på begrepp som lustfyllt lärande, upptäckarlust, sammanhang, kretslopp och mångfald. Är du intresserad av pedagogisk handledning, stöd eller har frågor kan du kontakta Naturskolan.

Kostnadsfria besök på lägerskolan Gården ön

Fristående och kommunala förskolor och skolor kan boka besök på lägerskolan. Övernattningar och dagsbesök är kostnadsfria för förskolor och skolor i Halmstad. Verksamheter från andra kommuner kan boka besök i mån av plats och mot betalning.

Naturskolan i Halmstad är medlem i Naturskoleföreningen.

Resurscentrum Kärnhuset

Resurscentrum Kärnhuset är en stödorganisation för dig som arbetar i barn- och ungdomsförvaltningens förskolor och skolor. Här arbetar till exempel logopeder, psykologer och utvecklare inom jämställdhet, skolbibliotek, språk, IT och lärande. Ett samarbete ska stödja din verksamhets arbete med barns och elevers lärande, utveckling och välbefinnande, bidra till utveckling och främja kollegialt lärande.

Det här stödet erbjuder Kärnhuset

Stöd du kan få kan till exempel vara att:

 • kartlägga och identifiera behov
 • leda och driva
 • handleda och kompetensutveckla
 • utvärdera
 • hjälpa dig som är skolledare att koppla insatsen till ert systematiska kvalitetsarbete.

Alla insatser bedrivs utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. De utgår från läroplaner, skollagen, hälso- och sjukvårdslagen och Halmstads kommuns vision, mål och huvudprocesser.

Du kan boka möteslokal på Kärnhuset

Kärnhuset har lokaler som du kan låna för möten och föreläsningar.

Skapande skola

Du som arbetar på någon av Halmstad kommuns grundskolor kan varje år förstärka din undervisning genom skapande skolas utbud av workshops. Här finns något för alla årskurser, från förskoleklass till årskurs 9, och skolan betalar inget för att delta. Utbudet uppdateras varje läsår och kan till exempel bestå av:

 • cirkusskola
 • sagolekar
 • glasblåsning
 • låtskrivarverkstad
 • grafitti
 • foto och film

Teknik- och entreprenörsskolan KomTek

KomTek erbjuder kostnadsfria fritidskurser för barn och ungdomar och stöd för dig som arbetar i kommunala och fristående förskolor och skolor.

På KomTek kan du:

 • låna en lokal inklusive utrustning.
 • ta del av KomTeks inspirationsföreläsningar, fortbildningar och workshops.
 • låna material till din undervisning, till exempel en uppsättning robotar, en 3D-skrivare eller ett digitalt material framtaget av KomTek.
 • delta i Den stora teknikutmaningen, en metod där du arbetar med ämnet teknik kopplat till läroplanen. Tävlingen hålls varje år för elever i årskurs 1–9.