• Halmstads webbplatser

Rutiner och stödmaterial

Länkar till nationella styrdokument och bedömningsstöd. Genvägar till barn- och ungdomsförvaltningens mål, och till merparten av förvaltningens rutiner och stödmaterial kopplade till undervisning.

kvinna, i bakgrunden gräs, lekplats, förskolebyggnad i grått

Bedömningsstöd och kartläggningsmaterial

Lokala rutiner och stödmaterial

Lokala mål, planer och verksamhetsplanering

Nationella styrdokument