• Halmstads webbplatser

Unikum –grundskola och anpassad grundskola

Unikum är Halmstads kommuns lärportal för mål, planering, dokumentation och bedömning.

Unikum logga

Unikum är en lärportal för att hålla ihop den pedagogiska processen även utanför klassrummet. I Unikum kan du planera, skapa förutsättningar för ett engagerat lärande och bedömning även när undervisningen sker på distans. I Unikum kan du också kommunicera med vårdnadshavare och låta dem ta del av planeringar och undervisningsmaterial. Passa på att uppdatera din profil på Unikum och skriv in din e-postadress i profilen. Då har vårdnadshavare ett sätt att kontakta dig om de inte längre kan nå dig via skolans telefon.

Planera din undervisning

Hur får elever och även föräldrar information om vad som händer i undervisningen? Planeringen har en viktig pedagogisk roll och med stöd av den kan det bli tydligt vad eleven förväntas studera, om det finns uppgifter att lämna in och när det ska vara klart.

Det är därför betydelsefullt att ha tydliga och distinkta instruktioner i en planering. Det blir extra viktigt vid de tillfällen det inte finns möjlighet att interagera med eleverna på samma sätt som i klassrummet. För dig som lärare blir planeringar och uppgifter ett bra verktyg för att följa upp din undervisning.

Dela ut uppgifter till eleverna

Genom att skapa uppgifter med datum så kan vårdnadshavarna ha koll i familjeappen, Unikum Familj, när och vad som ska göras. Du kan på ett smidigt sätt lägga till bilder, videoklipp och molndokument i dina uppgifter. Du kan också dela ut en uppgift till flera grupper samtidigt och enkelt ha koll på uppgiftens status.

Filmen nedan visar ett exempel på hur eleverna kan spela in när de läser hemma. Funktionen att spela in ljud går att använda i fler olika ämnen och på fler sätt. Eftersom en del elever inte har dator hemma visar vi hur det går att göra detta på en telefon.