• Halmstads webbplatser

Unikum – förskola

Unikum är Halmstads kommuns lärportal för mål, planering, dokumentation och bedömning.

Unikum logga

Unikum är en lärportal för att hålla ihop den pedagogiska processen även utanför förskolan. I Unikum finns verktyg för planering, dokumentation, reflektion och analys som underlättar det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer. Det är enkelt att skapa och ta del av barnets och gruppens utveckling och lärande.

I Unikum kan du med ljud, bild, text och film göra pedagogiska dokumentationer som smidigt delas med vårdnadshavare, arbetslag eller rektor. Med några enkla klick kan du dessutom koppla dokumentationen till läroplansmål och planeringar.

Unikum familj-appen

Vårdnadshavare kan använda Unikum Familj-appen för att se sitt/sina barns pedagogiska dokumentation och annan viktig information. Läs mer om appen här Länk till annan webbplats..