• Halmstads webbplatser

Tillgänglighets-verktyg på Chromebook

På en Chromebook kan du aktivera tillgänglighetsverktyg som diktering och enkel textuppläsning. Diktering kan vara ett smart verktyg vid till exempel stavningssvårigheter eller om du skriver långsamt. Här visar vi hur du kan aktivera stödet via Chromebooks inställningar, och du hittar även en instruktionsfilm.

Gör så här

1. Klicka på Systemmeny-knappen längst ner till höger på en Chromebook. Klicka därefter på Inställningar (kugghjulet).

Klicka på inställningar

2. Skrolla ner till Tillgänglighet och slå på Visa tillgänglighetsalternativ i snabbinställningarna.

Slå på tillgänglighetsverktyg

3. Nu visas en ny ikon i Systemmenyn.

Tillgängligshetsalternativ visas i systemmenyn

4. Klicka på Tillgänglighet och slå på de funktioner du vill ska användas. Här aktiveras diktering och textuppläsning. Dessa funktioner når du sedan genom snabbåtkomst till vänster om verktygsfältet längst ner på skärmen.

Aktivera snabbåtkomst för olika funktioner

Instruktionsfilm