• Halmstads webbplatser

Talsyntes i en iPad

Enheter med iPadOS och iOS innehåller inbyggd talsyntes på 44 olika språk. Denna talsyntes läser upp text som är markerad både i textdokument och på webben.

Inställningar för att aktivera talsyntes

1. Gå in i Inställningsappen

Inställningar app

2. Klicka på Hjälpmedel.

Hjälpmedel på en iPad

3. Klicka därefter på Talat innehåll.

Talat innehåll

4. Under Talat innehåll ser du till att knappen Läs upp markering är påslagen. När denna knapp är aktiverad kan all text som du kan markera bli uppläst med den inbyggda talsyntesen.
Det finns en språkigenkänningsfunktion, så text som är markerad på annat språk, t.ex. engelska, tyska eller franska, kommer att läsas upp med adekvat språk. OBS! Det är ingen översättningsfunktion utan texter läses upp på rätt språk. Dvs. markerar du en spansk text kommer talsyntesen läsa upp texten på spanska.

Ställ även in önskad uppläsningshastighet genom att dra i reglaget vid Uppläsningshastighet.

Läs upp markering påslagen

5. I nästa inställning gäller det att välja och ladda ner förbättrade eller premiumröster som du föredrar. Om du inte väljer att ladda ner en röst kommer talsyntesen använda en “förvald röst” av lägre kvalitet. Bättre röster måste man ladda ner manuellt. Det är en stark rekommendation att man gör detta i de språk man tänker använda. Nedladdning av röst sker via wifi.

Ladda ner röster

6. När du har laddat ner mer högkvalitativa röster på de språk du vill kunna få text uppläst, så markerar du texten du vill ha uppläst. Detta är till exempel text från webbsidor eller textdokument och klickar på Läs upp i popup-menyn som visas.

Läs upp text i en artikel

Det finns en språkigenkänningsfunktion, så text som är markerad på annat språk, t.ex. engelska, tyska eller franska, kommer att läsas upp med adekvat språk. OBS! Det är ingen översättningsfunktion utan texter läses upp på "rätt" språk. Dvs. markerar du en spansk text kommer talsyntesen läsa upp texten på spanska.