• Halmstads webbplatser

Sveriges historia

Ta hjälp av Sveriges historia, en interaktiv undervisningsresurs för mellan- och högstadiet

Innehåll

Sveriges historia logga

Sveriges historia Länk till annan webbplats. är en digital undervisningsresurs för skolan. Här kan lärare hitta inspiration till historielektionerna och elever få tillgång till material som utgår från historiska föremål.

Lektionsmaterialet spänner över mer än tusen år, från vikingatid fram till nutid. Webbplatsen heter Sveriges historia, men vad ordet Sverige betyder förändras beroende på vilket sekel vi berättar om. Under de tidiga århundradena är begreppet flytande och gränserna svåra att definiera. Längre fram blir Sverige en nation med fasta gränser. Otydligheten kring gränserna är viktig för eleverna att känna till och en grundläggande del av förståelsen av ett lands historia.

Undervisningsresursen riktar sig till mellan- och högstadiet samt gymnasiet. Materialet presenteras som lektioner. Till varje lektion hör en lärarhandledning med förslag till lektionsupplägg. Alla lektioner matchas mot kursplanen i historia.

Lektionerna i Sveriges historia är skapade av museer från hela Sverige och i dialog med skolor runt om i landet. Webbplatsen drivs och förvaltas av Statens historiska museer.

Ta mig till Sveriges historia