• Halmstads webbplatser

Slöjd.nu

På slöjd.nu hittar du lättanvända lösningar för hela slöjden.

Slöjd.nu logga

Slöjdlexikon

Genom Slöjdlexikon får du tillgång till undervisningsmaterial för hela slöjden: textil, trä, metall och övriga material. Det tydliga upplägget i Slöjdlexikon gör det enkelt för eleverna att inhämta kunskap om slöjdens material och tekniker. Du som lärare får tid för samtal om processen och det utforskande lärandet. Använd projektor och visa för hela gruppen samtidigt eller låt eleverna använda Slöjdlexikon individuellt för att kunna arbeta i sin egen takt med stöd i lexikonfilmerna.

Slöjdlexikon utökas kontinuerligt med nytt material och flera slöjdtips, så du har hela tiden tillgång till det senaste inom inspiration och olika slöjdtekniker.

 

Slöjdportfolio

Slöjdportfolio är ett digitalt stöd i din slöjdundervisning, där eleven kan arbeta självständigt utifrån uppgifter och få inspiration till olika projekt. Tjänsten fungerar som en loggbok, där eleven samlar sina alster och dokumenterar online. Dokumentationen finns kvar under hela elevens skolgång och deras utveckling blir tydlig både för dig och dem själva, vilket underlättar formativt lärande och den formativa bedömningen. Eftersom Slöjdportfolio fungerar lika bra i datorn och mobilen som på surfplatta, går det att göra sin redovisning när som helst. Det blir extra roligt när eleven kan fotografera alstret i sin rätta miljö.

Ta mig till Slöjd.nu