• Halmstads webbplatser

SkrivaText

Verktyget Skriva text hjälper till med rättstavning och språkkontroll, på både svenska och engelska

SkrivaText logga

SkrivaText är ett rättstavnings- och grammatikverktyg som ger eleverna möjligheter kontrollera och bearbeta sina texter på svenska och engelska. SkrivaText är ett tillägg (extension) till webbläsaren Google Chrome och Microsoft Edge och fungerar när eleverna skriver i Word för Microsoft 365. SkrivaText fungerar också i Google Dokument.

Programmet är särskilt utvecklat för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi som gör grava felstavningar (genre/schanger) och har svårt med lättförväxlade ord (busen/bussen).

Starta SkrivaText

SkrivaText ligger som ett tillägg under tilläggsknappen (pusselbiten) i webbläsaren. Ett tips är att nåla fast tillägget så att det alltid ligger synligt. Första gången du startar SkrivaText behöver du logga in med ditt Google- eller Microsoftkonto. Det är samma e-postadress och lösenord som till alla andra system.

Logga in i SkrivaText

Rätta

  1. SkrivaText rättar din text i efterhand. Ställ markören från där du vill börja rätta din text.
  2. Starta SkrivaText genom att klicka på den gula SkrivaText-ikonen till höger om ditt dokument. Ett nytt fönster öppnas bredvid ditt dokument.
  3. Programmet varnar för alla ord som skulle kunna vara felstavade och som inte finns i SkrivaTexts ordlista. Du infogar ett rättningsförslag genom att klicka på valt ord och Ändra.
Felstavade ord

4. Ibland stannar programmet för ord som faktiskt är rättstavade (som det tror kan vara lättförväxlade). Om man vet att man alltid stavar rätt för just detta ord så klickar du på på det tre prickarna bredvid ordet och väljer Stanna inte på ordet igen. SkrivaText kommer nu inte att varna för detta ord längre.

Lättförväxlade ord

5. SkrivaText varnar även för ord som inte finns i ordlistan, men som kan vara rättstavade. Det kan t.ex. vara ett namn eller liknande. Du kan lägga till dessa ord i ordlistan också genom att klicka på de tre prickarna och Lägg till i ordlistan.

Slå upp

I SkrivaText har du tillgång till tre olika ordböcker. Alla ordböckerna tar hänsyn till felstavningar, så du kan få korrekta uppslag även om du stavar lite fel. Välj önskad ordbok överst i listan i SkrivaText-fönstret. Du kan välja mellan:

  • En svensk ordbok som ger ordförklaringar på svenska samt översättningar och exempel på 20 andra språk.
  • En engelsk ordbok som ger ordförklaringar på engelska ord på engelska.
  • En svensk/engelsk, engelsk/svensk ordbok som ger ordförklaringar och exempel mellan svenska och engelska ord.
Ordbok

Slå upp ord

Bearbeta

SkrivaText kan hjälpa eleven att synliggöra olika ordklasser och satsdelar på svenska och engelska, så att eleven kan sätta fokus på viktiga idéer, budskap och information i sin text. Genom att förstå hur olika ordklasser samverkar kan eleven förbättra strukturen av sina meningar och stycken. Man kan till exempel använda adjektiv och adverb för att förstärka betydelsen eller använda fler verb för att betona handlingen. Ordklasserna, satsdelarna och satserna visualiseras i dokumentet genom olika färger.

Bearbeta

Markera upp ordklasser och satsdelar

Oribis sida om SkrivaText