• Halmstads webbplatser

Skapa uppgift med läsframsteg i Teams

Så här skapar du en uppgift i Teams för att kunna följa dina elevers läsutveckling.

I Teams har du som lärare möjlighet att skapa en uppgift med syfte att följa dina elevers läsutveckling. Efter skapad uppgift får eleverna högläsa en text som du valt. En video- och ljudinspelning görs som eleverna kan lämna in. Med hjälp av taligenkänning kan du snabbt få syn på antal korrekt lästa ord samt få ett mått på antal korrekt lästa ord per minut.

Gör så här

1. Klicka på ditt klassteam och välj Uppgifter i vänstermenyn. Klicka därefter på Skapa > Ny uppgift.

Skapa ny uppgift i Teams

2. Ge din uppgift en rubrik och en eventuell instruktion. Klicka sedan på Inlärningsaccelerator och Läsframsteg.

Skapa uppgift med läsframsteg

3. I nästa steg väljer du en text som du tänker att eleverna ska läsa. Det kan vara en Word-fil eller PDF. Leta upp var du har den på datorn.

Ladda upp en textfil

4. Nu laddas ditt textdokument upp och du kan göra olika inställningar i högermenyn.

  • Med Läscoachen påslagen kan eleverna träna på de fem mest utmanande orden i texten i efterhand.
  • Om du lägger till Förståelse kan du via ett formulär ställa skriftliga frågor om texten efter att eleverna läst klart.
  • Om du kräver video görs en videoinspelning av eleven så att du ser hur hen läser.

När du är klar klickar du på Nästa uppe till höger.

Ställ in olika inställningar för att följa läsframstegen

5. I nästa steg kan du göra olika inställningar som att ange tidsangivelser för när uppgiften ska vara inskickad, tilldela hela teamet eller enstaka elever etc. Därefter klickar du på Tilldela och eleverna får en notis om att de har fått en ny uppgift.

När eleverna har gjort uppgiften hittar du deras inlämnade svar och inspelningar under Uppgifter i klassteamet.