• Halmstads webbplatser

Oribi Speak

Oribi Speak ger dig talsyntes, ordprediktion, bokstavsljudning och OCR Optical Character Recognition i webbläsaren Google Chrome.

Oribi Speak logga

Det här är Oribi Speak

  1. Oribi Speak är en högkvalitativ talsyntes som fungerar som ett tillägg för webbläsaren Google Chrome. Programmet läser upp markerad text som du till exempel har skrivit i Word Online samt markeringsbar text på webbsidor, pdf:er och epub-filer. Oribi Speak kan även ljuda bokstäver och läsa upp ord och meningar medan du skriver. På så sätt kan du ofta direkt höra om du skriver en bokstav eller ett ord felaktigt. I Oribi Speak ingår 19 olika språk och ca 60 olika röster.
  2. I Oribi Speak finns det också en ordprediktion som ger ordförslag i en ruta medan du skriver. Ordprediktionen ger även ordförslag vid felstavade ord, t.ex. om du börjar skriva ordet ”chaufför” med bokstäverna sjafö, så får du upp det korrekta målordet. Du kan välja mellan olika språk utöver svenska, bl.a. engelska och tyska.
  3. Oribi Speaks OCR-funktion gör det möjligt att få text uppläst i foton genom att du drar upp en ruta runt den text i bilden du vill ha uppläst.
  4. Oribi Speak innehåller tre ordböcker samt översättningar till 20 olika språk. Du kan slå upp svenska ord på olika webbsidor samt söka efter betydelsen på ord du själv skriver in i ordboken. Ordboken har en felstavningskompensation.

Lärmodul om Oribi Speak

Om du vill se instruktionsfilmer om hur Oribi Speak fungerar kan du ta del av modulen på Pedagog Halmstads lärportal Länk till annan webbplats..

Till Oribi Speak på Oribis hemsida