• Halmstads webbplatser

Magma

Magma är en digital tjänst som hjälper dig med matematikundervisning genom grundskolans alla årskurser.

Magna logotyp

Magma Länk till annan webbplats. (f.d Mattepappen) är en digital tjänst för lärare och elever att använda i matematikundervisningen. I Magma räknar elever för hand, svaren rättas automatiskt och hela elevens uträkning skickas till lärare i realtid. Det möjliggör för lärare att följa elevers kunskapsutveckling, oavsett ifall man arbetar i klassrummet eller på distans. Appen har färdigt innehåll för hela grundskolan så att lärare enkelt kan individanpassa nivån, oavsett vilken årskurs man undervisar i.

Halmstads kommun har en flerårig kommunlicens för alla årskurser i den kommunala grundskolan. Det innebär att alla lärare och elever har fri tillgång till tjänsten. Magma funkar på alla plattformar och kan användas både i klassrummet och i hemmet.

I Magma är det enkelt arbeta formativt och fatta informerade beslut för att ge eleverna rätt support vid rätt tidpunkt. Du som lärare sparar tid och många elever räknar ofta fler uppgifter än med en tryckt mattebok och skrivhäfte.

  • Automatisk rättning och sammanställning av resultat
  • Heltäckande material för hela grundskolans matematik och följer LGR-22
  • Kartläggningsmaterial som t.ex. Förstå och använda tal, Diamantdiagnoser, Bedömningsstödet och egna screeningar
  • Plattformen kan användas på alla enheter (iPad, Chromebooks, PC, Mac).
  • Materialet finns på över 120 språk
  • Inbyggd talsyntes

Kom igång

Elever laddar ner Magma-appen till sin iPad eller Chromebook och lärare skapar konton, elevuppdrag och följer elevers progression på https://app.matteappen.se/signin Länk till annan webbplats.. Använd Google för att logga in.

I augusti 2020 erbjöd Magma utbildningswebbinarier utan kostnad för Halmstads lärare. Här finns ett samlat filmklipp med det innehåll som presenterades på webbinarierna både för dig som nybörjare och för dig som redan använder Magma.

Innehållsförteckning till filmklippet:
0:00 Länk till annan webbplats. Grundläggande information 1:45 Länk till annan webbplats. Hur Matteappen funkar för elever 7:03 Länk till annan webbplats. Lärarwebben – skapa övning 10:56 Länk till annan webbplats. Följ elevers resultat på övning 12:43 Länk till annan webbplats. Se elevers uträkningar 13:46 Länk till annan webbplats. Anonymisera elevers uträkningar 14:28 Länk till annan webbplats. Se flera försök av elev 15:38 Länk till annan webbplats. Hjälpkö 16:53 Länk till annan webbplats. Individanpassa med elevgrupper 19:38 Länk till annan webbplats. Prov i Matteappen 22:07 Länk till annan webbplats. Provläge för elever i Matteappen 23:54 Länk till annan webbplats. Rätta prov 24:40 Länk till annan webbplats. Ändra rättning i Matteappen 25:37 Länk till annan webbplats. Filtrera övningar 25:53 Länk till annan webbplats. Statistik 26:09 Länk till annan webbplats. Skapa egna uppgifter 26:15 Länk till annan webbplats. Arkivera övningar 26:39 Länk till annan webbplats. Support 27:42 Länk till annan webbplats. Arbetssätt – elevexempel i helklass 30:00 Länk till annan webbplats. Arbetssätt – veckoavstämning 31:50 Länk till annan webbplats. Arbetssätt – Tips för läxor

Supportfilmer

På Magmas Youtube-kanal finns flera filmer om hur du använder Magma.

Magma supportfilmer
Ta mig till Magma