• Halmstads webbplatser

Landguiden

Genom databasen Landguiden har du hela världen på ett ställe. Här hittar du samlad information om alla länder och om konflikter runt om i världen.

Landguiden logga

I Landguiden Länk till annan webbplats. får du tillförlitlig och uppdaterad information om alla världens länder, konflikter och organisationer. Databasen är ett mellanting mellan en nyhetstjänst och ett uppslagsverk. Betoningen läggs på att skildra grundläggande förändringar i världens länder. Landguiden rapporterar om regeringsskiften, partiombildningar, författningsändringar, stora politiska kriser, lansering av viktiga politiska och sociala reformer, förändringar i den ekonomiska politiken m m. I de kalendarier som hör till de flesta länder noterar vi löpande viktiga händelser.

Filmen nedan visar hur du kan använda Landguiden när du är inloggad och har tillgång till hela tjänsten.

Ta mig till Landguiden