• Halmstads webbplatser

Kunskapsmatrisen

Digitalt hjälpmedel, skapat av och för lärare, som syftar till att effektivisera lärarens vardag och ge bättre skolresultat.

Kunskapsmatrisen, KM, är ett digitalt hjälpmedel, skapat av och för lärare, som syftar till att effektivisera lärarens vardag och ge bättre skolresultat. Som lärare får du tillgång till en uppgiftsbank där du enkelt kan skapa ett prov, diagnoser, läxförhör, exit tickets eller andra bedömningsuppgifter. Dessa kan genomföras digitalt eller med penna och papper. Till alla uppgifter i uppgiftsbanken finns kompletta bedömningsanvisningar och om du som lärare bedömer proven i KM genererar det automatiskt i en förmågematris.

Om du inte har registrerat ett lärarkonto gör du det  här. Länk till annan webbplats.