• Halmstads webbplatser

Begreppa

Tjänsten Begreppa innehåller inläst studiestöd på olika modersmål och flerspråkiga ämnesfilmer.

Begreppa logga

Begreppa Länk till annan webbplats. (tidigare Studiestöd på modersmål) är baserat på flertalet inlästa läromedel som ILT Education Länk till annan webbplats. erbjuder. Tjänsten består av två delar.

Begreppaguider – muntlig studiehandledning

Begreppaguiderna ger eleven ett inläst studiestöd på olika språk i läromedlet klassen jobbar med, kapitel för kapitel, moment för moment. Läromedelsguiderna på modersmål är en hjälp för elever som inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att på egen hand ta till sig innehållet i boken. Det kan ses som ett komplement till studiehandledning. Det inlästa studiestödet finns på flera språk – arabiska, dari, somaliska, persiska, ukrainska och tigrinja. Inför varje kapitel (som är inläst på svenska) får eleven studiestöd på sitt modersmål.

Det går att söka på böcker med studiestöd i ILT Educations app eller på deras webbsida (för att logga in i appen eller på webbsidan. Se sidan om ILT Education Länk till annan webbplats. på denna webbplats).

Begreppa

Begreppafilmer – filmer för alla

Till Begreppa finns det även filmer – korta filmer som förklarar nyckelbegrepp inom olika ämnen och områden på de ovan nämnda språken (samt även på svenska och engelska). Även textning kan fås på de olika språken.

Begreppafilmerna nås genom att vara inloggad med sitt ILT-konto på webbsidan Länk till annan webbplats., ej i appen.

Begreppafilmer

Filmer i olika ämnen

Välj språk för uppläsning och textning

Välj språk för uppläsning och textning

Fördjupning

Efter att ha sett en Begreppafilm finns det möjlighet till ytterligare fördjupning i ämnet. Dels genom att besvara en quiz om filmen, dels genom att klicka på Läomedel för att komma direkt till kapitel i olika läromedel som behandlar det särskilda området inom ämnet.

Fördjupat lärande i läromedel

Fördjupat lärande i läromedel

Lärmodul om Begreppa

På Pedagog Halmstads lärportal Länk till annan webbplats. kan du lära dig mer i vår modul om Begreppa.

Till Begreppa på ILT:s hemsida