• Halmstads webbplatser

Försörjning för ensam­kommande barn

Här kan du som är god man läsa om hur den unge får sin försörjning och vem som ansvarar för olika kostnader.

Försörjning under asylprocessen

Barn som ansöker om asyl har vid behov rätt till ekonomiskt bistånd i form av dagersättning och särskilt bidrag.

Ansök om dagersättning

För barn under 16 år är det du som god man som ansöker om dagersättning och eventuellt särskilt bidrag för barnets räkning. Från 16 år kan barnet ansöka själv.

Dagersättningen ska täcka kostnader för till exempel kläder och skor, fritidsaktiviteter, hygienartiklar, utgifter för hälso-och sjukvård, tandvård och läkemedel.

Särskilt bidrag kan ges för till exempel vinterkläder, glasögon, kosttillskott, barnvagn eller hjälpmedel.

Läs mer och ansök hos Migrationsverket:

Försörjning via boendet

Ensamkommande barn 0–17 år har sin huvudsakliga försörjning via sitt familjehem, jourhem eller hem för vård eller boende (HVB).

När den unge fyllt 18 år och ditt uppdrag avslutas

Om den unge inte längre har behov av placering, övergår ansvaret för boende till Migrationsverket.

De flesta ungdomar som är 18–21 år bor på ett stödboende. Det är en mindre insats än HVB och fungerar ungefär som en studentkorridor för ungdomar som är självständiga. I ett stödboende ska det bara finnas personal en viss tid av dygnet, jämfört med HVB som har bemanning dygnet runt.

Försörjning om den unge har uppehållstillstånd

Barn som har permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd och bor i HVB (hem för vård eller boende), familjehem eller stödboende kan få barnbidrag eller bidrag från CSN, Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats..

Under 16 år: barnbidrag

Ett barn under 16 år får barnbidrag. Detta bör i normalfallet garantera en skälig levnadsnivå, utan ytterligare ekonomiskt stöd.

16–18 år: CSN

Ett barn som är 16–18 år har rätt till studiebidrag, eventuellt inackorderingstillägg och eventuella extra tillägg från CSN Länk till annan webbplats..

Från 18 år

När den unge fyller 18 avslutas ditt uppdrag som god man. Den unge kan då få bidrag från CSN eller ekonomiskt bistånd via kommunen.

Om den unge är placerad i familjehem

Om barnet är placerat i ett familjehem får hemmet en omkostnadsersättning. Ersättningen består av:

  • En grundkostnad som ska täcka löpande kostnader för till exempel barnets mat, kläder, hygien och fritid.
  • Eventuella extra omkostnader utifrån barnets behov.

Familjehemmet ger barnet fickpengar och ansvarar för att omkostnadsersättningen går till barnet.

Kostnader utöver omkostnadsersättning och dagersättning

Här följer exempel på saker som ensamkommande barn och ungdomar vanligtvis kan ha behov av. En del boenden står för vissa av kostnaderna. Bedömningen görs av socialsekreterare tillsammans med den unge, god man, särskilt förordnad vårdnadshavare och boendepersonal eller familjehem. Det gäller oavsett om barnet har uppehållstillstånd eller inte. 

Glasögon

Region Halland ger bidrag till glasögon och kontaktlinser för unga och asylsökande upp till 19 år. Synundersökning, reparationer eller ersättning om man blir av med glasögonen ingår inte. Bidraget går att söka vartannat år. Blanketter och information finns hos legitimerade optiker.

Om kostnaden för glasögon är högre än bidraget, och den unge inte fått beslut om uppehållstillstånd, kan du ansöka om medel från Migrationsverket Länk till annan webbplats.. Har den unge permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd, gör du ansökan hos den unges socialsekreterare i kommunen.

Cykel

För att främja hälsa och underlätta integration, får barnet eller ungdomen en cykel vid placering i internt HVB (hem för vård eller boende) inom Halmstads kommun. Hjälm och lås ingår. Undantaget är om barnet redan har en cykel. Reparationer och ersättning för försvunnen cykel ingår inte. 

Dator

Det finns tillgång till gemensam dator och internetuppkoppling på HVB-boende, familjehem eller skola. Ytterligare kostnader för dator beviljas inte. Om skolan erbjuder lånedator, kan du som god man signera lånet.

ID-kort

ID-kort kan behövas vid alla former av myndighets- och vårdkontakter. När barnet fått uppehållstillstånd kan du som är god man ansöka om ID-kort hos Skatteverket Länk till annan webbplats. mot en avgift. Visa kvittot för ID-kortet till den unges socialsekreterare för att få kostnaden beviljad.

Kläder

Nyanlända unga får en asylväska när de kommer till Halmstads kommun. Väskan innehåller en grundutrustning som består av kläder, skor, skolmaterial och hygienartiklar. Övriga kostnader för kläder ingår i dagersättningen. Vid särskilda behov kan den unge ansöka om särskilda kostnader Länk till annan webbplats. hos Migrationsverket, till exempel för vinterkläder.

Kultur och fritid

Dagersättningen från Migrationsverket för asylsökande barn och ungdomar ska täcka kostnader för kultur- och fritidsaktiviteter.

Mat

All mat inklusive mat vid skolutflykt ingår vid boende på HVB och familjehem.

Medicin

Alla ensamkommande barn upp till 18 år har rätt till fri medicin under förutsättning att den ingår i läkemedelsförmånen Länk till annan webbplats.. Detta gäller både under asylprocessen och efter att de erhållit permanent eller tillfälligt uppehållstillstånd. Ungdomar som fyllt 18 år och ansöker om ekonomiskt bistånd hos kommunen, kan ansöka om medicinkostnader under förutsättning att medicinen ingår i högkostnadsskyddet.

Resor

Resor för myndighetskontakter utanför kommunen, ordnar boendet med.

Resor till och från Migrationsverket ordnar Migrationsverket.

Om den unge har familj i Sverige, kan ni ansöka om umgängesresa hos socialsekreterare i kommunen.

Skolskjuts och busskort

Skolan beviljar skolskjuts eller busskort enligt de vanliga reglerna:

Hallandstrafiken har fritidskort Länk till annan webbplats. som gäller efter skolan under terminerna. Det bekostar ungdomen själv.

Städartiklar, rengöringsmedel och tvättmedel

Familjehem och HVB står för allt städmaterial, tvättmedel och rengöringsmedel. Önskar ungdomen något annat märke får hen själv stå för kostnaden. HVB står för kostnaden för specialmedel om det finns ett läkarutlåtande på att det krävs. För barn och ungdomar i stödboende ska kostnaden täckas av den högre dagersättningen.

Telefon

Kostnad för telefon och telefonkort bedöms ingå i dagsersättningen från Migrationsverket.