• Halmstads webbplatser

Efterforska familje­medlemmar till ensam­kommande barn

Så stöttar du ett barn eller ungdom som vill hitta och återförenas med sin familj.

Som god man har du inget ansvar för själva efterforskningen eller att hjälpa till med att leta efter huvudmannens familjemedlemmar, men du kan vara ett stöd för den unge.

Om den unge är asylsökande

Om din huvudman vill försöka få tag i sina familjemedlemmar under asyltiden, är det Migrationsverket som ansvarar för efterforskningen.

Om den unge har fått uppehållstillstånd

Om den unge har fått uppehållstillstånd och är placerad i en familj eller ett boende, är det socialnämnden som är ansvarig för efterforskningen av familjemedlemmar.

Din roll i kontakten med Röda Korset

Röda Korset är behjälplig med den praktiska efterforskningen. Om din huvudman önskar stöd, bör du följa med till Röda Korset. Du ska också underteckna till exempel förfrågan enligt personuppgiftslagen, PUL. Huvudmannen kan även ta med en kontaktperson, socialsekreterare, någon från sitt HVB (hem för vård eller boende) eller familjehemmet till Röda Korset. Om du inte är med, bör du utfärda en fullmakt till den som följer med för att till exempel underteckna handling enligt PUL.

Återförening med föräldrarna i Sverige

Röda Korset kan ansöka om att den unges föräldrar får komma till Sverige, genom att ta in en fullmakt från dem. Den unge kan inte företräda sina föräldrar, och det är inte heller ditt ansvar att se till att de får komma till Sverige.

Ekonomiskt bistånd för resan till Sverige

Barnets föräldrar kan inte få ekonomiskt bistånd för en resa till Sverige, men barnet kan ansöka om ekonomiskt bistånd för att kunna leva med sina föräldrar. I det fallet ska du hjälpa din huvudman att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Migrationsverket får besluta om bidrag för kostnader för resa till Sverige för föräldrar eller syskon till ett omyndigt barn om det finns särskilda skäl. Barnet ska ha levt tillsammans med dem utanför Sverige och ha fått uppehållstillstånd.

När föräldrarna har kommit till Sverige

Informera överförmyndaren och socialtjänsten om barnets föräldrar har
kommit till Sverige.

Socialtjänsten i kommunen som föräldrarna vistas i har ansvar för att tillgodose föräldrarnas behov av stöd och hjälp med boende och försörjning. Ett omyndigt barn har ingen försörjningsskyldighet gentemot sina familjemedlemmar.