Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens förvaltning. Vi stödjer kommunstyrelse och kommunfullmäktige i uppdraget att bidra till en effektiv organisation som strävar efter invånarnas bästa.

Kommunledningsförvaltningen finns i Rådhuset.

Det här gör kommunledningsförvaltningen:

 • förbereder och genomför politiska beslut som tas i kommunstyrelse eller kommunfullmäktige
 • samordnar, utvecklar och stödjer kommunens förvaltningar och bolag
 • samordnar och leder samhällsbyggandet i Halmstads kommun
 • effektiviserar planprocessen och stärker kommunens strategiska näringslivsarbete
 • ansvarar och samordnar övergripande frågor som bland annat rör ekonomi, kvalitet, visionsstyrning, HR, kansli, ärendehantering, kommunikation, demokrati, trygghet och folkhälsa samt hållbarhet och miljöfrågor.

Avdelningarna på kommunledningsförvaltningen

Avdelningen för ledningsstöd

Ansvarig: Ann-Mari Mäkikangas, avdelningschef

 • Kansli
 • Kommunarkiv
 • Säkerhet
 • Utredning
 • Överförmyndarkansli
 • Demokrati och jämställdhet
 • Folkhälsa
 • Strategisk IT

Samhällsbyggnadskontoret

Ansvarig: Mattias Rossköld, samhällsbyggnadschef

 • Samhällsbyggnad
 • Mark- och exploatering
 • Planprocesser
 • Strategi- och utredning
 • Hållbarhet och miljöfrågor

Avdelningen för ekonomi och styrning

Ansvarig: Stefan Sorpola, ekonomichef

 • Budget
 • Redovisning
 • Upphandling
 • Kvalitet

HR-avdelningen

Ansvarig: Stefan Almér, HR-chef, Leif Johansson, tf HR-chef

 • Human Resources
 • Löner

Kommunikationsavdelningen

Ansvarig: Lotta Edin, kommunikationschef

 • Intern och extern kommunikation
 • Sociala medier
 • Press och media