Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Brandriskprognos

Varje dag under sommarmånaderna gör räddningstjänsten i Halmstad en brandriskprognos. Prognosen visar hur torrt det är i skog och mark och därmed också vilken risk vi har för att brand i skog och mark ska uppstå. Just nu är det eldningsförbud - man får enbart grilla på egen tomt.

Eldningsförbud råder

Brandriskvärde

 • 1, 2 och 3 – eldning sker under eget ansvar
 • 4 – olämpligt att elda
 • 5 och 5E – mycket olämpligt att elda
 • Eldningsförbud – förbjudet att elda. Under tiden eldningsförbud råder publiceras inget annat brandriskvärde.

Eldningsförbud

Just nu är det eldningsförbud och du får inte elda utomhus. Undantaget är grillning på egen tomt, vilket är tillåtet från den 13 augusti. Nedan finns information på engelska, tyska, arabiska, dari, persiska och serbiska. Affischerna går att skriva ut.

Fire ban – information in English

Affisch med flera olika språkPDF

FeuerverbotPDF

حظر اشعال النارPDF

ممنوعیت حریقPDF

برافروختن آتش ممنوعPDF

 

Zabrana paljenja vatrePDF

ELDNINGSFÖRBUD - FIRE BAN – FEUERVERBOT - حظر اشعال النار - GANAAXAY DAB - ممنوعیت حریق - NDALOHET ZIARRI - برافروختن آتش ممنوع - ZABRANA PALJENJA VATRE

Beslut om eldningsförbud

Räddningschefen i Halmstads kommun har beslutat om förbud mot eldning utomhus. Det är enbart tillåtet att grilla på egen tomt. Förbudet gäller så länge brandriskvärdena ligger på en hög nivå.

Du får inte

 • göra upp eld i skog och mark eller villaträdgårdar (undantaget i grill på egen tomt)
 • grilla ute i naturen, oavsett om du har en riktig grill eller använder de grillplatser som finns i våra naturområden. All grillning är förbjuden.
 • använda engångsgrill
 • använda gasolkök eller stormkök
 • använda fyrverkerier

Du bör undvika

 • att röka i skog och mark. Släng aldrig fimpar utomhus. 
 • att köra bil och/eller parkera på brännbart underlag som torrt gräs.
 • arbete med maskiner som kan orsaka gnistor eller varmgång, i skog och mark (motorsågar, slåtter av vägrenar, kedjor på terränggående maskiner med mera).

Tänk på att det alltid är den som tänder en grill eller en eld som är ansvarig för att elden inte sprider sig samt att elden blir ordentligt släckt efteråt.

Frågor och svar om eldningsförbudet

 • Får jag röka vattenpipa utomhus?


  Du får enbart röka på egen tomt eftersom det är glödande kol i behållaren.
 • Kan bilkörning orsaka brand i terrängen? 


  Undvik all bilkörning och parkering på brännbart underlag. Heta delar på bilar, exempelvis katalysator eller avgasrör kan antända vegetation och eftersom det är extremt torrt så är risken att det börjar brinna hög.  
 • Vad gäller för företagare?


  Är du företagare och bedriver en verksamhet som direkt påverkas av eldningsförbudet kan du i undantagsfall få dispens från eldningsförbudet. Fyll i den här blankettenPDF och skicka den sedan med e-post till raddningstjansten@halmstad.se.
 • Undantag för Heta arbeten


  I Halmstads kommun är eldningsförbudet undantaget för Heta arbeten, då detta regleras separat. Att utföra Heta arbeten kräver certifiering från Brandskyddsföreningen, och det är certifierade aktörer som undantas. För mer information gällande Heta arbeten vid hög brandrisk och eldningsförbud - läs mer hos Brandskyddsföreningenlänk till annan webbplats.Heta arbeten är ett samlingsnamn för arbetsmoment som medför uppvärmning eller gnistbildning som kan riskera att orsaka brand. Det kan handla om svetsning, skärning, lödning eller arbeten med snabbroterande
  verktyg.

 • Hur länge gäller eldningsförbudet?


  Det kommer att krävas ett ihållande regn under en längre period för att förbudet ska upphävas helt. Den 13 augusti hävdes dock förbudet att grilla på egen tomt. När eldningsförbudet upphävs kommer detta att annonseras i olika media, på kommunens webbsida samt via kommunens facebooksida.
 • Kan jag grilla med elgrill?


  Elgrill har ingen öppen låga och jämställs med en kokplatta så den kan du använda utomhus. Var dock försiktig, se till att elgrillen står stabilt och att värmen inte når marken.
 • Får jag röka utomhus?


  All öppen eld är förbjuden utanför tomtmark. Förbudet syftar dock inte till att förbjuda rökning, men det är enligt lag förbjudet att slänga fimpar i naturen.
 • Jag bor på camping. Får jag grilla då?


  Så länge campingägaren som ansvarar för tomtmarken säger ok så får du grilla på campingen. Var dock försiktig och se till att värmen inte når gräset.
 • Vad gäller för oss som bor i HFAB:s lägenheter?


  Det är endast tillåtet att använda grillar på ett aktsamt sätt inom HFAB:s områden. Grillen måste vara minst 35 centimeter från marken.HFAB vill att man alltid ha vatten i närheten och påminner om att den som eldar är personligt ansvarig om det blir en brand.
 • Flera butiker säljer fortfarande engångsgrillar. Får de det?


  Det är upp till varje butik att själva bestämma om de vill sälja engångsgrillar men flera butiker har slutat sälja engångsgrillar vilket är bra.
 • Får jag grilla i min egen trädgård?


  Ja, från den 13 augusti är det åter tillåtet att grilla på egen tomt. Värmen ska dock inte nå gräset - var försiktig och ha gärna vatten tillhands. 
 • Jag bor i lägenhet. Får jag grilla då?


  Du får grilla om din fastighetsägare tillåter det.
 • Om jag ser någon som grillar i naturen, var ringer jag då för att anmäla?


  För att undvika hög belastning på polis och räddningstjänst så rekommenderar vi att man i första hand upplyser de som grillar om eldningsförbudet. Fortsätter personen/personerna att grilla så ring 114 14 och lämna information. Att elda eller grilla är ett brott mot lagen om skydd mot olyckor och kan leda till böter. Dessutom är man personligt ansvarig om man orsakar en brand.Ser du en eldsvåda så ring 112. 

Brandriskprognos i app

Du kan hålla koll på brandriskprognoserna i Sverige via MSB:s app BRANDRISK Utelänk till annan webbplats.

Du kan även ringa räddningstjänstens telefonsvarare 035‑16 00 99 för att få reda på dagens brandriskvärde eller om det råder eldningsförbud.

Bakgrund

Brandriskprognosen uppdateras dagligen och bygger på värden från SMHI om nederbörd, lufttemperatur, luftfuktighet och vindhastighet. Det är räddningschefen som beslutar om eldningsförbud med stöd av 2 kap 7§ i förordningen om skydd mot olyckor.