Valet 2022

Vart fjärde år har vi val till riksdag, kommunfullmäktige och regionfullmäktige i Sverige. Nästa valdag är 11 september 2022. Då hålls också en lokal folkomröstning i Halmstad om hotell på Österskans.

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, landstings- och kommunfullmäktigevalen samt den lokala folkomröstningen måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i landstings- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen. Men det finns också andra regler för de olika valen.

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare
 • är folkbokförd i Sverige eller har varit folkbokförd någon gång i Sverige

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. På valdagen har alla röstberättigade svenska medborgare rätt att välja vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

Du har rösträtt vid val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och den lokala folkomröstningen om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är folkbokförd i kommunen eller länet
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.

Om du är invånare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande församlingen i Halmstads kommun. Kommunfullmäktige har 71 ledamöter som väljs direkt av alla röstberättigade Halmstadbor.

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Region Halland. Regionfullmäktige har 71 ledamöter som väljs direkt av alla röstberättigade invånare i Halland.

Regionen har bland annat hand om sjukvård, kollektivtrafik och utvecklingsfrågor. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål Region Halland ska jobba efter och hur pengarna ska fördelas mellan de olika områden som Region Halland har ansvar för.

Rösta i en vallokal på valdagen 11 september

 • Du som är röstberättigad kommer att få ett röstkort med posten senast den 24 augusti. Där står det i vilken vallokal du ska rösta och när vallokalen är öppen.
 • Du behöver ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person intyga din identitet.
 • Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i din vallokal, men det är praktiskt om du har det för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal.
 • Har du svårt att hitta till din vallokal eller har du tappat bort ditt röstkort? Här kan du se vilken vallokal du tillhör Länk till annan webbplats..
Två personer i en vallokal.

Filmen visar hur du röstar i en vallokal.

Din röst är hemlig

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt och röstmottagarna har tystnadsplikt.

Hjälp vid röstning i lokalen

Du som har en funktionsnedsättning och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Det kan till exempel vara om du har svårt att:

 • stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller
 • sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagarna har tystnadsplikt och får inte berätta för någon vad du har röstat på. Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

Förtidsrösta från den 24 augusti

Om du inte kan ta sig till vallokalen på valdagen finns möjlighet att förtidsrösta på flera ställen i Halmstads kommun.

Lokaler för förtidsröstning

Getinge bibliotek Länk till annan webbplats.
Gullbrandstorp Folkets hus
Hallarna Länk till annan webbplats.
Halmstad Arena Länk till annan webbplats.
Högskolan i Halmstad Länk till annan webbplats., korridor vid receptionen
Halmstads kommun, rådhuset
Haverdalshallen
Holms bygdegård
Kvibille bibliotek Länk till annan webbplats.
Ljungblommans servicehus Simlångsdalen
Medborgarservice Andersberg
Oskarströms bibliotek Länk till annan webbplats.
Slättåkra
Stadsbiblioteket Länk till annan webbplats., Klarasalen
Söndrums bibliotek Länk till annan webbplats.
Söndrums Folkets hus
Trönninge församlingshem
Vallås bibliotek Länk till annan webbplats.
Åled Hemvärnsgården

Det finns även möjlighet att förtidsrösta på Hallands sjukhus Halmstad, främst för anställda och patienter.

Även anstalten (fängelset) har förtidsröstning för sina klienter (ej öppet för allmänhet).

Ta med röstkort och id-handling

För att kunna förtidsrösta behöver du kunna visa upp både giltig id-handling (legitimation) och röstkort. Om du inte har någon giltig id-handling kan en annan person intyga din identitet – den personen måste visa upp en giltig id-handling. Har du tappat bort eller glömt ditt röstkort finns möjlighet att skriva ut ett så kallat dubblettröstkort. Prata med röstmottagarna, så hjälper de dig.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud på grund av: sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Röstinformation på olika språk

Valmyndigheten har information om hur det går till att rösta på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligast förekommande språken i kommunen.

More information about voting in different languages

On Valmyndigheten you will find information in languages other than Swedish about how to vote. The website contains general information on how to vote in the Parliamentary elections and to the municipalities and county councils.

Aktiviteter i samband med valet

Jobba som röstmottagare

Du kan ansöka om att jobba som röstmottagare under valdagen 11 september 2022.

Jobba i val i Halmstad

Vilka myndigheter sköter valen?

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Valmyndigheten svarar för röstlängder och röstkort. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.

Information till politiska partier

Platser godkända för valaffischer

Politiska partier som vill sätta upp valaffischer får göra det på nedan platser 8 augusti–16 september, 2022.

Vid passager och övergångsställen för oskyddade trafikanter bör hänsyn tas till sikten. Vissa platser har en maxhöjd på 80 cm för trafiksäkerhetens skull.

Fredsgatan

 • Fredsgatan vid Halmstads teater

Söder

 • Fiskaregatan – Vindrosvägen, hörnet (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)
 • Slottsjordsvägen, mittemot Patrikshill
 • Slottsjordsvägen, vid Alevallen mittemot Flygaregatan

Väster

 • Karlsrovägen, vid anslutning till Magnus Stenbocks väg (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Öster

 • Bredgatan 9, en bit in i parken
 • Knäredsgatan – Margaretagatan, södra hörnet
 • Malcusgatan, vid Nyhemsgrillen

Andersberg

 • Andersbergsringen 9, vid en före detta bussvändhållplats
 • Grönevångsvägen – Gesällgatan, i närheten av Lidl

Vallås

 • Kornhillsvägen, direkt efter rondellen på höger sida (mitt emot ICA) (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)
 • Nordalavägen – Kappgatan, nordöstra hörnet vid korsningen

Sofieberg

 • Sofiebergsvägen i höjd med Burmeistervägen

Linehed

 • Wrangelsgatan/ Åttingsstigen, norr om övergångstället på höger sida om Wrangelsgatan (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Söndrum

 • Jutaplatsen, mitt emot Söndrumskliniken
 • Konstnärsvägen, i höjd med Keramikplatsen

Gustafsfält

 • Maratonvägen 26
 • Maratonvägen, i höjd med Tisdagsgränd

Snöstorp

 • Byvägen 8, östra sidan intill busshållplats och postlåda (söder om Byvägen 8).
 • Prästvägen/ Kapitelvägen, norra delen av grönområdet mellan vägarna

Frennarp

 • Frennarpsvägen/ Furuvägen, vid den skarpa 90 gradiga svängen innan man svänger in till Slottsmöllebron som är enkelriktad (södra korsningen)

Fyllinge

 • Fyllingevägen, vid Forellvägen mellan gång-/ cykelbana och vägen (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Skedala

 • Väg 25 – Nygårdsvägen, korsning Blomängsvägen/ Göstorpsvägen, östra hörnet ca 20 m från väg 25

  Oskarström
 • Väg 26 – Blomstervägen korsning med Nya Nissastigen (västra kanten på grönområdet mellan vägarna)
 • Brogatan – Sveavägen, sydvästra hörnet vid korsningen

Gullbrandstorp

 • Kustvägen (väg 610), mittemot mataffären vid busshållplatsen mellan Kustvägen och cykelbanan

Harplinge

 • Harplinge Stationsväg, västra sidan, söder om stationen (Harplinge Stationshus)

Getinge

 • Broavägen, mitt emot Klockarevägen vid skolan

Trönninge

 • Västra vägen, korsning Elvavägen, trekanten i korsningen

Kvibille

 • Göteborgsvägen – Slättåkravägen, grönyta vid p-platser höger efter rondellen (Max 80 cm hög affisch av trafiksäkerhetsskäl)

Valnämnden är lokal valmyndighet

Valnämnden utser ordförande och vice ordförande i ett valdistrikt som har mandat att ta beslut i sitt valdistrikt. Valnämnden är ytterst ansvarig för röstningsförfarandet i Halmstads kommun. Varje beslut valnämnden tar är ett myndighetsbeslut och ska följas.

Bemanning i valdistrikt

Respektive parti bör se till så att kommunråd, regionråd, riksdagsman och gruppledare, inte bör arbeta som röstmottagare.

Agitation, kampanj, propaganda i anslutning till en röstningslokal eller vallokal

På ett röstmottagningsställe eller i ett utrymme intill detta får det inte förekomma propaganda eller annat som syftar till att påverka eller hindra väljarna i deras val. (Vallagen kapitel 8, § 3:)

Valsedlar

 • Partiorganisationen lämnar in valsedlarna till valkansliet enligt avtalad tid.
 • Kontakta valkansliet på telefon 035-18 25 60 eller val@halmstad.se för överenskommelse om tidpunkt för leverans.
 • Sista dagen gällande inlämning av valsedlar till förtidsröstnings- och vallokaler för samordnad leverans i Halmstads kommun är den 12 augusti 2022.
 • De partier som deltar i valen ska också kunna ge väljarna tillgång till sina valsedlar. Det är dock valnämnden eller utlandsmyndigheten som lägger ut valsedlarna på den avskärmade platsen. (Vallagen kapitel 8, § 2, 3 stycket)
 • Partierna ska be röstmottagare i förtidsröstnings- eller vallokalen att lägga ut valsedlar i valsedelställen i de fall partierna inte hunnit leverera valsedlarna innan sista dag för inlämning till valkansliet för central distribution. Partierna får inte själva fylla på i valsedelställen.

Oklarheter och misskötsel

Valnämnden kontaktar partiorganisationens kontaktperson vid oklarheter eller misskötsel i samband med röstningsförfarande. Kontaktpersonen får sedan lösa eventuella problem inom sitt parti.