Dela sidan på sociala medier

Kontakta Halmstads kommun

Telefon

Öppettider för besökare

Besöksadress

035-13 70 00

Måndag-torsdag

Rådhuset, Kyrkogatan 5

 

Kl. 08.00 - 17.00

 

Telefontider

Fredag

Postadress

Måndag-torsdag

Kl. 08.00 - 16.00

301 05 Halmstad

Kl. 07.00 - 17.00

 

 

Fredag

 

E-post

Kl. 07.00 - 16.00

Se kartalänk till annan webbplatsdirekt@halmstad.se

Renhållningsordning med avfallsplan

Den 19 december 2018 antog kommunfullmäktige en ny renhållningsordning med avfallsplan för Halmstads kommun.

Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens föreskrifter för avfallshantering kommunens renhållningsordning. Avfallsplanen ska analysera förutsättningar och ange ambition och inriktning för en hållbar utveckling på avfallsområdet i Halmstad. Målen är i linje med EU:s avfallsstrategi och nationella mål och lagstiftning.

Föreskrifterna ska ange hur avfallshanteringen ska skötas. Kommunen har rätt att ta ut avgifter för hanteringen av hushållsavfallet, och nivån för den bestäms av renhållningstaxan som revideras årligen enligt ordinarie rutiner för taxor och avgifter.

Följande områden är prioriterade

1. Förebygga uppkomsten av avfall
2. Öka utsorteringsgraden av hushållsavfallet
3. Minska inslaget av farligt avfall i kretsloppet
4. Öka återföring av näringsämnen från organiskt avfall
5. Förbättra förutsättningarna för en resurseffektiv avfallshantering med hänsyn till säkerhet, miljö och arbetsmiljö
6. Minska nedskräpning i samhället
7. Minska risken för negativ miljöpåverkan från nedlagda avfallsdeponier