Byta grundskola

Här kan du läsa om vad som gäller när du vill byta grundskola inom kommunen, utanför kommunen eller till fristående grundskola. Du kan också läsa mer om vad som gäller när ditt barn ska byta skola inför årskurs 4 eller 6.

Ansökningar för byte av skola som kommer in under sommaren hanteras av handläggare och besvaras under vecka 32 (9 augusti).

Ingen förtur vid byte

Det är inte säkert att du får en plats på skolan du vill byta till eftersom andra barn som tillhör skolan har förtur, men vi försöker alltid tillgodose önskemålet. Om barnet får plats på en annan skola är barnet inte längre garanterad skolskjuts.

Byta skola inför nytt läsår

Om du vill byta till en annan kommunal grundskola under barnets skolgång kan du önska en annan skola mellan den 1 december och 15 januari. Du ansöker här på webben och får ditt barn plats byter barnet skola i samband med höstterminens skolstart.

Val av skola

Byta skola under läsåret

Vill ditt barn byta grundskola under läsåret ansöker du via e-tjänsten.

Val av skola

Byta skola inför förskoleklass

När ditt barn ska börja förskoleklass blir barnet tilldelad en plats på en kommunal grundskola. Då kan du tacka ja till platsen eller önska en annan grundskola.

Byta skola inför årskurs 4 eller 6

Går ditt barn på en skola som sträcker sig från förskoleklass till årskurs 3 eller 5 flyttas ditt barn automatiskt över när det är dags att börja i årskurs 4 eller 6 på en ny skola. Du kan se vilken skola barnet flyttas till på din skolas webbsida.

Byta till en fristående skola eller skola i annan kommun

Om du vill byta till en fristående skola eller en skola i en annan kommun ska du kontakta den skolan eller kommunen för att få information om hur ansökan går till. Om du byter från en kommunal skola ska du göra en utflyttsanmälan i e-tjänsten.

Utflyttsanmälan – val av skola

Byta från en fristående till en kommunal skola

Du ansöker via e-tjänst. Du kan önska vilken skola du vill, men är bara garanterad en plats i ditt elevområde.

Val av skola