• Halmstads webbplatser

Ridning

Mickedala ridanläggning är Halmstads enda kommunala ridanläggning. Ridled finns på Galgberget. I övrigt får du rida i naturen enligt allemansrätten.

Mickedala ridanläggning

Mickedala ridanläggning är Halmstads enda kommunala ridanläggning. Där bedriver Halmstad Fältrittklubb sin hästsportsverksamhet med träning, tävling och ridskola.

Detta finns på ridanläggningen

  • Ridhus med en manege
  • Läktare
  • Träningsridhus
  • Klubbrum
  • Plats för domare och sekretariat vid inomhustävlingar
  • Hoppbana på gräs med bank och såväl vatten- som pulvermangrav
  • Domartorn
  • Sekretariat för utomhustävlingar
  • Utomhusridbana på gräs
  • Paddock med grusunderlag

Privata och föreningsdrivna ridanläggningar

Runt om i kommunen finns ett tiotal privat- eller föreningsdrivna ridanläggningar. Du kan se dem i föreningsregistret:

Sök ridanläggningar i föreningsregistret

Ridleder

I Halmstad finns en ridslinga på Galgberget. Utöver denna slinga är det, under förutsättning att marken inte skadas, tillåtet att rida i naturen enligt allemansrätten. Som ryttare bör du alltså tänka på att visa hänsyn. Under vår och höst är markerna ofta blöta och mjuka och risker för markskador är stora. Rid aldrig över tomt eller planteringar, åkrar eller liknande områden som lätt kan skadas, eller på gång och cykelbanor. Glöm inte att hålla rent efter din häst.

Ridslinga på Galgberget

Den ca 2 km långa ridslingan börjar vid den stora parkeringen närmast Flottiljvägen. Slingan är uppskyltad och går på den norra sidan av Galgberget, vidare ner mot regementet och vänder sedan tillbaka mot parkeringen.