• Halmstads webbplatser

Hundrastning

Ta gärna med din hund ut i parker, natur, på stan eller i någon av kommunens hundrastgårdar. Men tänk på att du som hundägare har ett ansvar och måste följa vissa regler, till exempel när din hund ska vara kopplad och att du plockar upp efter din hund.

Du som äger en hund, är fodervärd eller passar en hund tillfälligt har ett antal bestämmelser att följa. Reglerna gäller inte för hund i arbete med korrekt tjänstetecken, till exempel ledarhund, service- och signalhund, hund under utbildning eller polishund i tjänst.

Hundrastgårdar

En hundrastgård är ett inhägnat rastområde, med gräs- eller grusunderlag. Här får din hund släppas lös. Det finns ett tiotal hundrastgårdar i Halmstads kommun. De ligger ofta i anslutning till parker eller natur- och friluftsområden. Tänk på att plocka upp efter hunden även i hundrastgårdarna.

Karta över hundrastgårdar

Här ska du hålla din hund kopplad

  • På allmänna försäljningsplatser när det pågår torghandel.
  • I parker
  • I motionsspår med belysning i Fyllinge, Galgberget, Getinge, Gullbrandstorp, Oskarström, Simlångsdalen, Vallås, Kvibille, Harplinge samt på Galgbergets ridslinga.
  • I de flesta naturreservat. Särskilda regler gäller för Alets naturreservat.

Löptikar ska alltid hållas kopplade och det gäller i hela kommunen. Dock inte inom inhägnade områden.

På övriga platser ska den som ansvarar för hunden ha hunden under uppsikt. Tänk på att många är rädda för hundar och att det finns hundallergiker – visa hänsyn. Du behöver ha sådan kontroll över din hund att det motsvarar ett osynligt koppel.

Om din hund saknar ID-märkning ska den ha halsband eller sele på sig märkt med ägarens namn och telefonnummer, innan du släpper lös den.

Extra uppsikt över hunden 1 mars till 20 augusti

För att skydda de vilda djuren när de får sina ungar får hunden inte springa lös i skog och mark mellan 1 mars och 20 augusti. Detta omfattar även stränder.

Här får du inte ha med dig hunden

  • På allmänna lekplatser.
  • På idrottsplatser och på allmänna aktivitetsytor så som tennisbanor, fotbollsplaner och skateområden. Undantag gäller på platser avsedda för hundar som till exempel hundrastgårdar och agilitybanor.
  • I köpcenter och gallerior.
  • På officiella badplatser mellan 1 maj och 15 september.

Plocka upp efter hunden

Kom ihåg att alltid plocka upp efter din hund när du rastar den vid gator, parker, gångbanor, torg och andra allmänna ytor. Släng sedan hundbajspåsarna i någon av kommunens många soptunnor.