• Halmstads webbplatser

Halmstad Arena

Halmstad Arena är ett modernt och unikt multiområde som erbjuder besökare och arrangörer idrott, upplevelser och mötesmöjligheter – både inomhus och utomhus. Varje år arrangeras här cirka 360 mindre och 85 större nationella samt internationella evenemang.

Halmstad Arena:s webbplats
Flygbild över Halmstad arena.

Foto: Anders Andersson

Halmstad Arena består bland annat av:

  • Evenemangshallar för konserter, mässor, kongresser och idrottsevenemang
  • Halmstads enda friidrottsanläggning
  • Fullstora idrottshallar och mindre specialidrottshallar
  • Ishall med fullstora rinkar och mindre isbana
  • Äventyrsbad och simhall
  • Fotbollsplaner av olika storlek och med olika underlag, varav en matchplan
  • Kombihall för friidrott och fotboll inomhus
  • Skatepark
  • Cricketplan
  • Gym
  • Idrottsmuseum
  • Konferenslokaler
  • Föreningskanslier
  • Kontorslokaler
  • Lunchrestaurang, café och kiosk