• Halmstads webbplatser

Fiske

I Halmstads kommun finns det 14 platser där du har möjlighet att fiska med fiskekort. Nio av dem är fiskevårdsområden och på resterande fem platser upplåter privata markägare fiskevatten.

Vanligast är att fiska efter lax, öring, abborre eller gädda och i vissa vatten regnbåge som planterats in. Du kan läsa om fiskekort och när det är tillåtet att fiska på Destination Halmstads webbplats:

Här följer ett urval av fiskevatten i kommunen.

Nissan

I Nissan kan man fiska efter lax och öring från Nissans mynning upp till södra Oskarström. Längs med ån är platser som t ex Taxipoolen, militärvadet och Heljarpsforsen kända fiskeplatser. Två platser är enbart öppna för flugfiske, Vinnalt flugfiskevatten och Fiskepuben i Bockalt.

Det finns tillgång till toalett i Halmstad centrum.

Parkering

På vissa platser i närheten av ån finns speciellt anlagda parkeringsplatser.

Fylleån

Fylleån ligger i utkanten av Halmstads södra delar och det är främst lax och öring som fiskas här. Fiske får bedrivas från åns mynning till Landala i höjd med Skedala gård.

Parkering

Det finns allmänna parkeringsplatser i området.

Torvsjön och Toftasjön

Torvsjöns fiskevårdsområde omfattar Torvsjön och Toftasjön, vilka båda ligger ca 10 kilometer öster om Halmstad. Båda sjöarna ligger i friluftsområdet Skedala skog.

Runt sjöarna finns

  • Vandringsleder
  • Grillplatser
  • Toalett vid Toftasjön och Torvsjön

Parkering

Det finns parkeringsplatser vid båda sjöarna.