• Halmstads webbplatser

Parkering – överklaga kontrollavgift

Om du felparkerar på kommunens tomtmark kan du behöva betala en kontrollavgift. Om du anser att du fått en felaktig kontrollavgift kan du överklaga den.

Kontrollavgift är inte samma sak som parkeringsanmärkning. Parkeringsanmärkning bestrider du hos polisen Länk till annan webbplats..

Överklaga kontrollavgift

Du överklagar din kontrollavgift i e-tjänsten nedan. Du behöver inte bank-id för att använda e-tjänsten.

Under tiden ditt ärende handläggs, stoppas din kontrollavgift. Du behöver endast betala den om du får besked om avslag.

Att förbereda

  • Du behöver din kontrollavgift med ärendenummer och datum.
  • Det underlättar om du har underlag för betalning. Exempel på det är skärmbild från kvitto i parkeringsapp, abonnemang eller bild på parkeringskvitto.

Vid följande omständigheter avskrivs inte kontrollavgiften:

  • om det har skrivits in fel registreringsnummer vid betalning
  • om biljett eller tillstånd inte finns synligt i framrutan
  • om biljett har köpts för en annan parkeringszon där avgiften är lägre.
Överklaga kontrollavgift

Om du inte kan använda e-tjänsten, kontakta kommunen för att få hjälp.