Mobila gupp som farthinder – gör ansökan

Här ansöker du om att få placera ut tillfälliga farthinder i ditt bostadsområde.

Ansökan ska innehålla:

  • Godkännande från närmast berörd granne som kan påverkas av det mobila guppet.
  • Förslag på placering på en karta.
  • Bild i färg, ritning och produktinformation från återförsäljaren.
  • Om du vill placera det mobila guppet på en gata som en vägförening är huvudman för, ska du bifoga ett skriftligt godkännande från vägföreningens styrelse.

Skicka in ansökan senast 31 maj. Guppen godkänns för ett år i taget, så du måste ansöka på nytt varje år.

Ansök om mobilt gupp