• Halmstads webbplatser

Mobila gupp som farthinder – gör ansökan

Här ansöker du om att få placera ut tillfälliga farthinder i ditt bostadsområde.

Ansök varje år

Skicka in ansökan senast 31 maj. Guppen godkänns för ett år i taget, så du måste ansöka på nytt varje år.

Ansök om mobilt gupp

Ansökan ska innehålla

  • Godkännande från närmast berörd granne som kan påverkas av det mobila guppet.
  • Förslag på placering på en karta.
  • Bild i färg, ritning och produktinformation från återförsäljaren.
  • Om du vill placera det mobila guppet på en gata som en vägförening är huvudman för, ska du bifoga ett skriftligt godkännande från vägföreningens styrelse.