• Halmstads webbplatser

Ny eller ändrad utfart – ansök om tillstånd

Här ansöker du om tillstånd för ny eller ändrad utfart från din tomt till en allmän väg eller gata.

Regler

Om du inte har läst reglerna för ny eller ändrad utfart, gör det först:

Att bifoga

I ansökan behöver du skicka med:

  • en nytagen bild på platsen
  • en karta där du har markerat platsen för den nya infarten. Du kan exempelvis använda karta.halmstad.se Länk till annan webbplats.. För att göra en markering, välj "Kartverktyg" och sedan "Rita".
  • en detaljerad skiss eller ritning för den nya infarten. Skissen ska innehålla mått på hur bred utfarten önskas vara. Har du redan en infart, och vill flytta eller förstora den, bör den också finnas med på bilden, kartan och ritningen.

När du har skickat in din ansökan

Din ansökan bedöms av kommunens gatuingenjör som återkopplar till dig efter att ansökan blivit behandlad.

Ansökan