• Halmstads webbplatser

Felparkerade fordon – beställ flytt

Här kan du beställa fordonsflytt som fastighetsägare eller på uppdrag av en fastighetsägare.

Fakturering

Om det är första gången du gör en beställning kommer du att få uppge faktureringsuppgifter i form av markägare, adress, postnummer, ort och referens.

Hjulens position

I e-tjänsten kan du ange hur länge fordonet har stått på tomten. Kontrollera positionen på bilens ventiler på däcken vid två olika tillfällen. Notera ventilernas position som klockslag på en analog klocka (1–12) för varje hjul, och ange det i e-tjänsten.

Beställ flytt av fordon