• Halmstads webbplatser

Blomlådor som farthinder – gör ansökan

Här ansöker du om att få sätta ut blomlådor som farthinder i ditt bostadsområde.

Om en vägförening är väghållare för gatan där du vill placera blomlådorna, ska du bifoga ett skriftligt godkännande från vägföreningens styrelse.

Kommunen handlägger endast kompletta ansökningar.

Skicka in ansökan senast den 30 april för att ha möjlighet att sätta ut blomlådorna samma år. Blomlådorna godkänns för ett år i taget, så du måste ansöka på nytt varje år.

Ansök om att få sätta ut blomlådor