• Halmstads webbplatser

Blomlådor som farthinder

Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde, är ett alternativ att placera ut farthinder i form av blomlådor. De får stå ute under sommarsäsongen.

När du har skickat in ansökan bedömer kommunen om gatan är lämplig för blomlådor, bestämmer var dessa ska stå och bidrar med reflexer och ritning.

Blomlådorna byggs, bekostas och planteras av dig som ansöker, alternativt tillsammans med grannar. De får stå ute 15 april–31 oktober.

Ett alternativ till blomlådor är mobila gupp.

Krav för att få sätta ut blomlådor

 • Du ska vara folkbokförd på den adressen du söker för.
 • Din fastighet ska ha utfart mot gatan.
 • Blomlådor får inte ställas ut på huvudgator, matargator eller gator med busstrafik.
 • Antingen ska trafik från minst 20 fastigheter passera på gatan eller så ska det finnas en allmän målpunkt på gatan, exempelvis en förskola.
 • Du måste ha godkännande från de fastighetsägare som har sin fastighetsgräns mot blomlådorna eller vars in- och utfart påverkas. Det är ditt ansvar som sökande att se till att medsökande är informerade om placering och villkor. 

Ansökan

Skicka in ansökan senast den 30 april, för att kunna få sätta ut blomlådor samma år. Blomlådorna godkänns för ett år i taget, så du måste ansöka på nytt varje år.

Ansök om att få sätta ut blomlådor

Ditt ansvar

 • Se till att blomlådorna är utformade enligt ritningen och placerade på den överenskomna platsen.
 • Se till att blomlådorna är i mycket gott skick och planterade med levande blommor. Det är inte heller tillåtet att ha trasiga blomlådor, oavsett hur de har skadats.
 • Se till att det är sopat kring blomlådorna om kommunen inte har hunnit sopa på gatan när säsongen för blomlådor börjar.
 • Vara tillgänglig om det skulle uppstå problem eller klagomål. Det ska även finnas en ersättare som ockå är anträffbar, från ett annat hushåll.
 • Se till att in blomlådorna tas in under vintersäsongen. De får inte placeras i vägkanten.

Du får inte lämna över ansvaret för blomlådorna till annan fastighetsägare utan kommunens godkännande.

Kommunen kan ta in blomlådorna utan förvarning om inte kriterierna följs.

Placering

 • Gatan ska vara minst 6 meter bred.
 • Blomlådorna ska placeras efter de markeringar som kommunen märker ut på gatan och får inte flyttas. Kommunen ordnar nya markeringar vid behov. 
 • Parkering är inte tillåten närmre än 10 meter från blomlådorna, eftersom räddningstjänst och sopbilar ska kunna passera.
 • Området runt blomlådorna är ingen lekplats och ska vara fritt från leksaker och cyklar.

Mått och ritning

 • Ben 75 x 75 mm, längd 500 mm (4 stycken)
 • Sarg, 22 x 100 mm, längd 1 000 mm (12 stycken)
 • Täckribba, 22 x 45 mm, längd 1 045 mm (4 stycken)
 • Täckribba 22 x 45 mm längd 220 mm (8 stycken)
 • Bottenstöd, 38 x 100 mm, längd 960 mm (3 stycken)
 • Bottenplatta 9 mm plywood 1 000 x 1 000 mm

Kommunen ordnar reflexmaterial. Reflexerna ska placeras på vardera sida om lådorna så att de syns när det är mörkt.

Blomlåda - ritning med mått