• Halmstads webbplatser

Farthinder

För att hålla nere hastigheten på vägar med hög olycksrisk kan kommunen bygga permanenta farthinder. Det finns också möjlighet att ansöka om egna, tillfälliga farthinder i form av blomlådor eller mobila gupp.