Mobila gupp som farthinder

Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut tillfälliga farthinder i form av mobila gupp. De får vara ute under sommarsäsongen.

Du som ansöker betalar själv för det mobila guppet. Det får vara placerade på gatan 15 april – 31 oktober.

Ett alternativ till mobila gupp är blomlådor.

Krav för att få sätta ut mobila gupp

 • Du måste vara folkbokförd på den adressen du söker för.
 • Din fastighet ska ha utfart mot gatan.
 • Hastighetsbegränsningen på gatan ska vara 30 kilometer i timmen.
 • Antingen ska trafik från minst 20 fastigheter passera på gatan, eller så ska det finnas en allmän målpunkt på gatan, exempelvis en förskola.
 • Gatan ska vara fri från busstrafik.

Ansökan

Skicka in ansökan senast den 31 maj. Tillfälliga farthinder godkänns för ett år i taget, så du måste ansöka på nytt varje år.

Ansök om mobilt gupp

Placering

 • Det ska vara minst 1 meter fritt på asfalten på varje sidan av det mobila guppet så att cyklister, barnvagnar och rullstolar kan passera utan att ta sig över guppet.
 • Parkering är inte tillåten närmre än 10 meter från farthindret, då exempelvis cyklister ska kunna ta sig förbi på den yta som är fri från guppet.
 • Det ska vara minst 100 meter mellan olika farthinder. Det gäller både fasta och mobila gupp.
 • Det ska vara minst 10 meter till nämsta korsning.
 • Sergeanter, reflexstolpar eller pollare är inte tillåtet ihop med guppet.
 • Området runt det mobila guppet är ingen lekplats och ska vara fritt från leksaker och cyklar.

Utformning

 • Färgen ska vara gul och svart.
 • Det är inte tillåtet att göra ändringar på det mobila guppet, till exempel att måla om det.
 • Guppet ska vara väl synligt och ha reflexer.
 • Höjden ska vara max 5 centimeter.
 • Bredden ska vara minst 40 centimeter i färdriktningen.
 • Guppet ska vara anpassat för max 30 kilometer i timmen.
 • Guppet ska ha en mjuk och rund utformning på ovansidan, det vill säga inga kanter och ändarna ska ha en mjuk avfasning.