• Halmstads webbplatser

Mobila gupp som farthinder

Om du vill sänka hastigheten på trafiken i ditt bostadsområde kan du ansöka om tillstånd att placera ut tillfälliga farthinder i form av mobila gupp. De får vara ute under sommarsäsongen.

Du som ansöker betalar själv för det mobila guppet. Det får vara placerade på gatan 15 april – 31 oktober.

Ett alternativ till mobila gupp är blomlådor.

Krav för att få sätta ut mobila gupp

 • Du måste vara folkbokförd på den adressen du söker för.
 • Din fastighet ska ha utfart mot gatan.
 • Hastighetsbegränsningen på gatan ska vara 30 kilometer i timmen.
 • Antingen ska trafik från minst 20 fastigheter passera på gatan, eller så ska det finnas en allmän målpunkt på gatan, exempelvis en förskola.
 • Gatan ska vara fri från busstrafik.

Ansökan

Skicka in ansökan senast den 31 maj. Tillfälliga farthinder godkänns för ett år i taget, så du måste ansöka på nytt varje år.

Ansök om mobilt gupp

Placering

 • Det ska vara minst 1 meter fritt på asfalten på varje sidan av det mobila guppet så att cyklister, barnvagnar och rullstolar kan passera utan att ta sig över guppet.
 • Parkering är inte tillåten närmre än 10 meter från farthindret, då exempelvis cyklister ska kunna ta sig förbi på den yta som är fri från guppet.
 • Det ska vara minst 100 meter mellan olika farthinder. Det gäller både fasta och mobila gupp.
 • Det ska vara minst 10 meter till nämsta korsning.
 • Sergeanter, reflexstolpar eller pollare är inte tillåtet ihop med guppet.
 • Området runt det mobila guppet är ingen lekplats och ska vara fritt från leksaker och cyklar.

Utformning

 • Färgen ska vara gul och svart.
 • Det är inte tillåtet att göra ändringar på det mobila guppet, till exempel att måla om det.
 • Guppet ska vara väl synligt och ha reflexer.
 • Höjden ska vara max 5 centimeter.
 • Bredden ska vara minst 40 centimeter i färdriktningen.
 • Guppet ska vara anpassat för max 30 kilometer i timmen.
 • Guppet ska ha en mjuk och rund utformning på ovansidan, det vill säga inga kanter och ändarna ska ha en mjuk avfasning.

 

Bilden visar ett exempel på ett godkänt gupp. Även liknande utformningar godkänns.