• Halmstads webbplatser

Permanenta farthinder

För att minska risken för trafikolyckor kan kommunen bygga farthinder, exempelvis gupp, sidoförskjutning eller avsmalning av en gata.

Halmstads kommun får in många önskemål om farthinder. Kommunen prioriterar att bygga farthinder där de gör störst nytta, som i närheten av skolor och på platser där många fotgängare och cyklister korsar gatan. Samtidigt behöver snöröjning, renhållning och räddningstjänst kunna komma fram.

Bostadsgator

Kommunen bygger sällan farthinder på bostadsgator där hastigheten redan är reglerad till 30 kilometer i timmen. Det finns dock möjlighet för privatpersoner att ansöka om tillstånd att sätta ut blomlådor eller mobila gupp:

Om vägen tillhör en samfällighetsförening

Har du önskemål om farthinder på en väg som tillhör en samfällighetsförening, ska du kontakta föreningen. Om kommunen sköter drift och underhåll inom samfällighetsföreningen, ska eventuella åtgärder göras i samråd med kommunen.