• Halmstads webbplatser

Ersättning för skada på offentlig plats – begäran

Här anmäler du en begäran om ersättning för skada som du drabbats av på gata, väg eller anläggning som kommunen är ansvarig för.

Innan du begär ersättning

Det kan vara bra att veta att de flesta skadefallen som kommer in till kommunen inte leder till ersättning.

Begär ersättning

  • Använd nedan e-tjänst och ange tid, plats och händelseförlopp noga.
  • Bifoga bilder.
  • Du kommer att behöva styrka egna utlägg med kvitton i ett senare skede.
  • Om du inte är ägare till fordonet eller fastigheten som har skadats måste du bifoga en fullmakt som visar att du har rätt att driva ersättningskravet åt ägaren.
Begär ersättning för skada

Efter att ditt ärende utretts kommer du få ett skriftligt besked om du kan få ersättning för din skada eller inte. Hur lång handläggningstid det blir beror på ärendets typ.

Om du saknar bank-id

Kontakta kommunen för att få en blankett