Ersättning för skada på offentlig plats – begäran

Här anmäler du en begäran om ersättning för skada som du drabbats av på gata, väg eller anläggning som kommunen är ansvarig för.

Begär skadestånd

  • Fyll i nedan blankett och skicka in till kommunen.
  • Om du inte är ägare till fordonet eller fastigheten som har skadats måste du bifoga en fullmakt som visar att du har rätt att driva ersättningskravet åt ägaren.
  • Bifoga bilder
Blankett för skadeanmälan

Efter ditt ärende utretts kommer du få ett skriftligt besked om du kan få ersättning för din skada eller inte. Handläggningstiden är cirka 45 dagar.