• Halmstads webbplatser

Parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade – gör ansökan

Här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd kan beviljas både för förare eller passagerare. 

Villkor för att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  • Du har en varaktig funktionsnedsättning som kraftigt påverkar din förmåga att förflytta dig på egen hand.
  • Du är passagerare och har ständigt behov av hjälp utanför bilen.

Detta ska ansökan innehålla

  • Ett aktuellt läkarintyg
  • Ett nytaget foto
  • En inskannad namnteckning
Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du inte kan använda e-tjänsten, kontakta vårt kundcenter: