Parkerings­tillstånd för rörelse­hindrade – gör ansökan

Här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Parkeringstillstånd kan beviljas både för förare eller passagerare. 

Villkor för att få parkeringstillstånd för rörelsehindrad

  • Du har en stor varaktig funktionsnedsättning som kraftigt påverkar förmågan att gå.
  • Om du är passagerare måste du vara i ständigt behov av förarens hjälp utanför bilen.

Detta ska ansökan innehålla

  • Ett aktuellt läkarintyg
  • Ett nytaget foto
  • En inskannad namnteckning
Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du behöver en mall för läkarintyg eller inte kan använda e-tjänsten, kan du be kundcenter om en blankett: