• Halmstads webbplatser

Hästhållning – ansök om tillstånd

För att få ha hästar inom område med detaljplan behöver du ansöka om tillstånd från kommunen.

Du behöver inte ansöka om du ska ha hästar i ett område där detaljplanen tillåter hästverksamhet.

Ansök om tillstånd för hästhållning

Att bifoga med ansökan

  • Ritning över samtliga stall eller utrymmen där du ska ha häst.
  • Karta eller ritning över gödsellagringsplats och samtliga hagar där häst ska hållas.

Avgift

Vi tar ut en handläggningsavgift för tiden vi lägger på ärendet.

Vi behöver veta vem du är

För att använda e-tjänsten nedan behöver du legitimera dig. Kommunen kan då vara säker på vem som har lämnat uppgifterna och på att vi ger återkoppling till rätt person. Du legitimerar dig genom att logga in med bank-id eller motsvarande.

Om du inte har bank-id och behöver hjälp är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter.