• Halmstads webbplatser

Nedgrävning av död häst – ansök om tillstånd

Du måste ansöka om tillstånd innan du gräver ner din döda häst.

Ansök om att begrava död häst

Att bifoga till ansökan

  • Ritning eller karta över platsen du önskar gräva ner hästen på.