• Halmstads webbplatser

Så tar du hand om din döda häst

Döda hästar måste tas hand om på ett miljömässigt säkert sätt för att undvika smittspridning av sjukdomar och minimera risken för förorening av vatten och liknande.

Destruktion

Det vanligaste sättet att omhänderta en självdöd eller avlivad häst är genom destruktion. Det innebär att kroppens energi återvinns.

Det finns företag som samlar in döda djur och lämnar dem till godkända anläggningar där de går till förbränning. För lantbrukets djur är Svensk lantbrukstjänst Länk till annan webbplats. det enda företag som har riksomfattande insamling av döda djur. På deras webbplats kan du hitta en lokal entreprenör. Du kan även kontakta din veterinär eller länsstyrelsen för att få information om lokala entreprenörer.

Begrava hästen själv

För att få begrava din häst själv måste du först ansöka om godkännande hos kommunen. Platsen måste godkännas av kommunen och du måste följa anvisningarna för att undvika smittspridning och förorening av vatten.

Det är mycket svårt att hitta en lämplig plats i kommunens slättbygd, beroende på befolkningstäthet och påverkan på ytvatten och grundvatten.

 

Anvisningar för nedgrävning av död häst i Halmstads kommun:

  • Avståndet till bostäder, dricksvattentäkter eller ytvattnet måste vara minst 200 meter.
  • Hästen får inte grävas ner i naturområden med värdefull växtlighet eller i ett område med fornlämningar.
  • Hästen ska täckas med minst 1,5 meter jord, så att djur inte kan gräva upp den.
  • Hästen ska begravas minst 1 meter ovanför normalt grundvattenstånd.
  • Jordlagret ska vara av lämplig struktur (sand, grus eller morän och helst tätare material som lera eller silt i botten).
  • Platsen bör märkas ut, till exempel med en stor sten.

Så ansöker du om att få gräva ner

Välj en lämplig plats och markera platsen på en karta.

Ansök om att gräva ner död häst

När du skickat in din ansökan kontrollerar vi den valda platsen. Om platsen inte bedöms vara lämplig tar vi en dialog med dig för att tillsammans hitta en lämplig plats. Ibland är det inte möjligt att hitta en lämplig plats på eller i närheten av din gård. När platsen är godkänd kan du begrava din häst enligt anvisningarna.