Begrava husdjur

Små husdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar kan begravas på kommunens begravningsplatser för husdjur. Du kan även begrava djuren på egen mark, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till.

Begrava på kommunens begravningsplats

Det finns två begravningsplatser för husdjur i Halmstads kommun. Den ena ligger på Galgberget och den andra i Aleskogen. Begravningsplatserna är markerade med vita stolpar. Du behöver inte ansöka om tillstånd innan.

  • Du får bara gräva ner ditt avlidna husdjur innanför de vita stolparna.
  • Djuren får inte ligga i plastsäckar.
  • Djuren ska grävas ner så att de täcks av minst 80 centimeter jord.
  • Större hundar bör kremeras först. Kontakta en veterinär för kremering.
  • Det är endast tillåtet med enkel utsmyckning och inga staket får finnas runt graven.

Begrava hemma på tomten

Om du vill begrava ditt husdjur hemma måste du kremera det först.