• Halmstads webbplatser

Begrava husdjur

Små husdjur som marsvin, kaniner, katter och små hundar får grävas ner på egen mark, men det finns ett antal saker som du behöver ta hänsyn till som bestäms i kommunens avfallsföreskrift.

Begrava hemma på tomten

  • Avlidet smådjur under 1 kg kan lämnas i behållare för restavfall om det inte finns någon misstanke om smitta. Det döda djuret ska förpackas väl i plastpåse innan det lämnas i behållare för restavfall.
  • Smådjur får grävas ner på den egna fastigheten, förutsatt att graven är så djup och djur hindras från att gräva upp kroppen, att ingen misstanke om smitta föreligger samt att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön. Vid nedgrävning får djuret inte vara förpackat i plastpåse/säck. Större hundar bör kremeras, kontakta veterinär.

Läs mer i riktlinjen för avfallshantering Länk till annan webbplats..

Begrava på kommunens begravningsplats

Det finns två begravningsplatser för husdjur i Halmstads kommun. Den ena ligger på Galgberget och den andra i Aleskogen. Begravningsplatserna är markerade med vita stolpar. Du behöver inte ansöka om tillstånd innan.

  • Du får bara gräva ner ditt avlidna husdjur innanför de vita stolparna.
  • Djuren får inte ligga i plastsäckar.
  • Djuren ska grävas ner så att de täcks av minst 80 centimeter jord.
  • Större hundar bör kremeras först. Kontakta en veterinär för kremering.
  • Det är endast tillåtet med enkel utsmyckning och inga staket får finnas runt graven.