Rösta i val

Här kan du läsa om hur du röstar i allmänna val. Genom att rösta kan du påverka vilka partier och politiker som styr i vår kommun, region och land. Nästa val är EU-valet 9 juni 2024.

Vem har rösträtt?

För att få rösta i riksdags-, region- och kommunfullmäktigevalen samt kommunal folkomröstning måste du vara svensk medborgare och ha fyllt 18 år senast på valdagen. Utländska medborgare får rösta i regions- och kommunfullmäktigevalen om de har varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen. Men det finns också andra regler för de olika valen.

Du har rösträtt vid val till riksdagen om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare
 • är folkbokförd i Sverige eller har varit folkbokförd någon gång i Sverige

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i vårt land. På valdagen har alla röstberättigade svenska medborgare rätt att välja vilka 349 personer som ska företräda dem i riksdagen.

Du har rösträtt vid val till kommunfullmäktige, regionfullmäktige och kommunal folkomröstning om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är folkbokförd i kommunen
 • är svensk medborgare, medborgare i annat EU-land, Island eller Norge.

Om du är invånare i ett annat land måste du ha varit folkbokförd i Sverige tre år före valdagen.

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande församlingen i Halmstads kommun. Kommunfullmäktige har 71 ledamöter som väljs direkt av alla röstberättigade Halmstadbor.

Regionfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Region Halland. Regionfullmäktige har 71 ledamöter som väljs direkt av alla röstberättigade invånare i Halland.

Regionen har bland annat hand om sjukvård, kollektivtrafik och utvecklingsfrågor. Regionfullmäktige bestämmer bland annat vilka mål Region Halland ska jobba efter och hur pengarna ska fördelas mellan de olika områden som Region Halland har ansvar för.

Du har rösträtt vid val till Europaparlamentet om du:

 • fyller 18 år senast på valdagen
 • är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige, eller
 • är medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden senast 30 dagar före valdagen.

Rösta på valdagen

 • Du som är röstberättigad kommer att få ett röstkort ett par veckor före valdagen. Där står det i vilken vallokal du ska rösta.
 • Alla vallokaler i Halmstads kommun har öppet 08.00–20.00. Under valet till Europaparlamentet är vallokalerna öppna 08.00–21.00
 • Du behöver ha med dig en id-handling. Om du inte har någon id-handling kan en annan person som är över 18 år intyga din identitet. Denna person ska kunna visa sin id-handling.
 • Du måste inte ha med dig ditt röstkort när du röstar i din vallokal, men det är praktiskt om du har det för att kunna kontrollera att du röstar i rätt vallokal. Det finns byggnader som har flera vallokaler.

Så gör du när du röstar

Två personer i en vallokal.

Filmen visar hur du röstar i en vallokal.

Din röst är hemlig, röstmottagarna har tystnadsplikt

Valhemligheten är en förutsättning för fria val. Man ska inte kunna få reda på hur en viss person har röstat. Röstningsförfarandet är därför hemligt och röstmottagarna har tystnadsplikt.

Hjälp vid röstning i lokalen

Du som har en funktionsnedsättning och inte själv kan göra i ordning din röst kan be en röstmottagare om hjälp att följa med dig bakom skärmen.

Det kan till exempel vara om du har svårt att:

 • stoppa ner valsedeln i valkuvertet eller
 • sätta kryss för en kandidat.

Röstmottagarna har tystnadsplikt

Röstmottagarna får inte berätta för någon vad du har röstat på.

Du får också ta med dig någon annan bakom skärmen för att hjälpa dig att rösta.

Förtidsrösta

Om du inte kan ta dig till vallokalen på valdagen kan du förtidsrösta i alla förtidsröstningslokaler i hela Sverige.

Ta med röstkort och id-handling

För att kunna förtidsrösta behöver du kunna visa upp en giltig id-handling (legitimation). Om du inte har någon giltig id-handling kan en annan person intyga din identitet – den personen måste visa upp en giltig id-handling. Ta också med ditt röstkort. Har du tappat bort eller glömt ditt röstkort kan du få ett nytt i röstningslokalen.

Rösta med bud

Att rösta med bud betyder att någon annan än du själv tar med din röst till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Du kan rösta med bud på grund av: sjukdom, ålder, funktionsnedsättning eller om du är intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt.

Rösta med ambulerande röstmottagare

Om du på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en röstningslokal och inte känner någon som kan vara bud åt dig, kan kommunen ordna med ambulerande röstmottagare. Det betyder att en röstmottagare kommer till ditt hem eller annan plats där du befinner dig för att ta emot din röst. Det sker på samma vis som i en förtidsröstningslokal. Kontakta kommunen för mer information.

Rösta från utlandet

Du har möjlighet att brevrösta om du befinner dig utanför Sverige under förtidsröstningsperioden.

Röstinformation på olika språk

Valmyndigheten Länk till annan webbplats. har information om hur det går till att rösta på samtliga minoritetsspråk samt på några av de vanligast förekommande språken i kommunen.

More information about voting in different languages

On Valmyndigheten you will find information in languages other than Swedish about how to vote. The website contains general information on how to vote in the Parliamentary elections and to the municipalities and county councils.

Vilka myndigheter sköter valen?

Valmyndigheten ansvarar för förberedelser och genomförande av allmänna val. Valmyndigheten svarar för röstlängder och röstkort. Länsstyrelsen och kommunens valnämnd har ansvaret på regional och lokal nivå.