• Halmstads webbplatser
Foto: Photo by Marisa Howenstine on Unsplash

Barns sociala och emotionella utveckling och lärande

  • Guidade turer och föreläsningar
måndag 27 maj 2024, 13.00–16.00
Resurscentrum Kärnhuset

Välkommen till en fortbildning om barns sociala och emotionella utveckling och lärande. Under utbildningen tar vi upp hur barn utvecklar sociala och emotionella förmågor och hur vi kan stötta den utvecklingen inom ramen för förskolans verksamhet. Vi varvar teori med litteraturläsning, diskussioner och praktiknära övningar.

Plats: Resurcentrum Kärnhuset
Målgrupp:
Pedagoger verksamma i förskolan
Frågor om innehållet besvaras av:

Avanmäl dig till: Carina Carlsson 

Målet med fortbildningen är att du som pedagog i förskolan får en fördjupad förståelse i ämnet och konkreta verktyg att använda i ditt dagliga arbete.

Vi kommer till stor del utgå ifrån boken ”Barns sociala och emotionella lärande” av Lars Löwenborg och deltagarna förväntas läsa delar av denna under kursens gång.

Anmälan

Är du intresserad av att delta? Prata med din rektor innan du anmäler dig. En anmälan innebär deltagande vid alla fyra träffarna den 11 april, 18 april, 29 april och 27 maj klockan 13-16.

Kontakt och plats

Plats: Resurscentrum Kärnhuset
Adress: Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad, Sweden

Datum och tid

  • måndag 27 maj 2024, 13.00–16.00
Visa hela kalendern