• Halmstads webbplatser
Foto: Photo by Christin Hume on Unsplash

Fortbildning i tidig läs- och skrivinlärning

  • Guidade turer och föreläsningar
måndag 20 maj 2024, 14.00–16.30
Resurscentrum Kärnhuset - Aulan

Vill du fylla på dina kunskaper om tidig läs- och skrivinlärning? Under mars-maj 2024 kommer vi att erbjuda en fortbildning i grundläggande tidig läs- och skrivinlärning vid fem tillfällen.

Denna fortbildning vänder sig särskilt till dig som undervisar i årkurs F-3, men även andra är välkomna att anmäla sig. Fortbildningen kommer att bestå av teori och praktik samt ge många tillfällen till diskussioner och utbyte av erfarenheter. Vi gästas också av specialpedagoger med lång erfarenhet av undervisning i läs- och skrivinlärning. Du anmäler dig till fortbildningens alla fem tillfällen. Begränsat antal platser. 

Anmälan: Anmäl dig via intranätet

Kontakt och plats

Plats: Resurscentrum Kärnhuset - Aulan
Adress: Nässjögatan 6, 302 48 Halmstad, Sweden
Telefon: 072-083 79 21
Arrangör: Johanna Kristensson och Nils Johannesson, leg logopeder

Datum och tid

  • måndag 20 maj 2024, 14.00–16.30
Visa hela kalendern