• Halmstads webbplatser

Denna nyhet är äldre än 6 månader och kanske inte är aktuell längre.

Utveckla din undervisning i hållbar utveckling

Skolverket erbjuder nytt nätverk och ny utbildning i lärande för hållbar utveckling med start i mars 2024 respektive hösten 2024.

Skolverket erbjuder ett nytt nätverk och en ny utbildning i lärande för hållbar utveckling. Nätverket riktar sig till förskollärare och lärare som har fått i uppgift att utveckla undervisningen inom området, och som arbetar inom förskola, fritidshem eller skola. Skolledare, samordnare och motsvarande roller är också välkomna.

Händer håller ett grönt träd

Nätverket startar vårterminen 2024 och utbildningen höstterminen 2024.